پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

اختتامیه رویداد فن تز

يک شنبه ، 16 اردیبهشت 1403

اختتامیه

اختتامیه رویداد فن تز صنایع غذایی با هدف فرهنگ سازی، ارزش‌آفرینی و تجاری سازی پایان‌نامه‌های مرتبط با فناوری‌های اولویت دار حوزه صنعت غذا و با خروجی‌های قابل ثبت در مراجع بین‌المللی و معتبر، به عنوان یک رویداد حمایتی هم زمان با اولین رویداد ملی فبین فود توسط سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاددانش بنیان ریاست جمهوری برگزار و از برگزیدگان آن تقدیر به عمل آمد.