پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

ثبت اختراع

دوشنبه ، 23 اردیبهشت 1398

 1. فرمولاسیون تولید اسنک حجیم عملگر حاوی ارد خلر جوانه زده (شماره 91884مورخ28/1/1396)
 2. توليدفيلم خوراکي زيست تخريب پذيرازايزوله پروتئين خلر؛(شماره84204 مورخ19/9/1393)
 3. سبوس برنج اکسترود شده با ماندگاري بالا؛ (شماره 90362مورخ 17/8/1395)
 4. توليد فيلم خوراکي ضدميکروبي بر پايه ايزوله پروتئني نخود؛ (شماره 73506 مورخ28/10/1396)
 5. اندازه­گيري فعاليت ضد باکتريايي بسته­بندي­هاي خوراکي ضد ميروبي با تکنيک پردازش تصوير؛
 6. توليد فراورده هاي گوشتي کم چرب و رژيمي با استفاده از ميکروکريستالين سلولز؛(شماره 73632 مورخ 11/11/1390)
 7. استخراج کورکومين از ريزوم زردچوبه؛(شماره 91884مورخ 2/9/1390)
 8. استخراج و معرفي آنتي اکسيدان طبيعي کورکومين براي کاربرد در صنايع روغن خوراکي؛(شماره 73633 مورخ11/11/1396)
 9. روغن سرخ کردني با پايداري حرارتي بالا؛(شماره 71206 مورخ1/6/1390)
 10. توليد خميرترش صنعتي با استفاده از فناوري زيستي؛(شماره 71211 مورخ1/6/1390)
 11. فرايند استخراج اينولين از گياهان بومي توسط امواج فراصوت و تخليص و توليد پودر اينولين؛(شماره 64779 مورخ2/3/1389)
 12. فرايند ساخت بستني ماستي سين بيوتيک کم چرب بر پايه تکنيک ريزپوشاني ارگانيسم هاي پروبايوتيک؛ (شماره 69461 مورخ28/1/1396)
 13. فرآيند استخراج مواد آنتي‌اكسيدان گلبرگ زعفران.
 14. اندازه­گیری اندیس پراکسید و تیوباربیتوریک اسید ماهی قزل آلا با استفاده از بینایی کامپیوتری
 15. تولید اسنک فراسودمند از کنجاله بادام بر پایه فناوری اکستروژن (شماره 95276 مورخ 19/12/1396)

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد