پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

گزارش تصویری اولین رویداد ملی فبین فود

يک شنبه ، 16 اردیبهشت 1403

گزارش

 توسعه فب‌لب‌های تخصصی صنایع غذایى، احصاء نیاز‌های فناورانه واحد‌های تولیدی صنایع غذایی، جذب ایده‌های فناورانه و نوآورانه، حمایت از طرح‌های منتخب همراه با تامین زیرساخت‌های آزمایشگاهی و منتورینگ تا نمونه‌سازی و فراهم آوردن شرایط انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری بین نوآوران و سرمایه‌گذاران از اهداف این رویداد بود.