پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

فبین‌فود نشان دهنده یک سرفصل جامانده از همکاری بخش خصوصی و دانشگاهی است

دوشنبه ، 23 بهمن 1402

فبین‌فود

علی شریعتی مقدم، رییس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه دومین پیش رویداد فبین فود اظهار کرد: رویداد فبین فود نشان دهنده یک سرفصل جامانده از همکاری بخش خصوصی و بخش دانشگاهی است. چراکه در کشور ما بسیاری از محصولات و حوزه‌ها به خصوص بخش کشاورزی دارای مزیت رقابتی بوده و دیر زمانی نمی‌گذرد که خراسان رضوی قطب اصلی صنایع غذایی شناخته شده است.

وی از محصول زعفران به عنوان یک محصول استراتژیک کشور نام برد و گفت: توجه به بحث علمی در حوزه زعفران موجب شد تا میزان صادارت این محصول در دهه70 تا ۸۰ ، ۱۵ برابر گردد که این رشد صادرات مرهون کار علمی و همکاری بین دانشگاه و بخش خصوصی است.

رییس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به همرسانی نیازها و ایده‌های فناورانه در رویداد فبین فود عنوان کرد: این مدل بر مبنای مناطق مختلف و بر اساس نیازهایی است که صنایع، زودتر از دولت‌ها و دانشگاه‌ها به آن پی می‌برند، چرا که صنایع به این درک رسیده‌اند که برای حرکت به سمت جلو باید در خودشان تغییر ایجاد کنند.

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد