پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

بازدید مسئولین استانی و پژوهشگران از غرفه پژوهشکده صنایع غذایی در نمایشگاه هفته پژوهش

پنج شنبه ، 17 آذر 1401

بازدید

در آخرین روز نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری  مسئولین استان خراسان رضوی از جمله یعقوب‌علی نظری استاندار خراسان رضوی، رضا جمشیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی و ... از غرفه پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی بازدید کردند.