پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

دوره آموزشی آشنایی با مبانی کالیبراسیون

چهارشنبه ، 16 آذر 1401

دوره

به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی، «دوره آموزشی آشنایی با مبانی کالیبراسیون» به صورت حضوری در تاریخ 15-13 آذر ماه 1401 (تئوری- عملی) در پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی توسط گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی برگزار گردید. لازم به ذکر است این دوره آموزشی دارای امتیاز بازآموزی برای مسئولین فنی و مدیران کنترل کیفیت از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. این دوره توسط خانم دکتر بهاره صحرائیان، خانم دکتر معصومه مهربان (از اعضای هیات علمی گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی) و آقای دکتر الیاس اسماعیل‏زاده نوقابی (مدیر فنی آزمایشگاه کنترل کیفی تستا و مدیر اجرایی شرکت دانا سنجش پاژ گستر) تدریس شد. در این دوره مسئولین فنی و مدیران کنترل کیفیت کارخانجات نان قدس رضوی، شیر پگاه خراسان، تروند زعفران قاین و پنبه و دانه‏های روغنی خراسان (لیفود)، شرکت نوآوران بسپار بیژن یورد و آزمایشگاه‏های اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی، سهند آزمای طوس، پشتیبانی ارتش و ... شرکت نمودند.