پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

رئیس جهاددانشگاه از پژوهشکده صنایع غذایی بازدید کرد

سه شنبه ، 24 آبان 1401

رئیس

حسن مسلمی نائینی، رییس جهاد دانشگاهی سه شنبه 17 آبان ماه با حضور در پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی از بخش‌های مختلف این پژوهشکده از جمله پایلوت نیمه صنعتی تولید رنگ های خوراکی بازدید و با اعضاء هیأت علمی جهاددانشگاهی گفت‌وگو کرد.
در این بازدید فرشته حسینی معاون آموزشی و پژوهشی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، شادی بلوریان مدیر گروه افزودنی‌های مواد غذایی این پژوهشکده، غلامعلی گلی موحد مدیر گره فرآوری مواد غذایی پژوهشکده، معصومه سنگ آتش عضو گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی توضیحاتی را درباره طرح‌های پژوهشی فن آورانه ارائه کردند.