پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

بازدید سخنگو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از پژوهشکده

شنبه ، 19 شهریور 1401

بازدید

زهرا شیخی، سخنگو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از فعالیت‌های پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی بازدید کرد. در این بازدید دکتر فرشته حسینی معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، دکتر شادی بلوریان مدیر گروه افزودنی های مواد غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، دکتر معصومه مهربان سنگ آتش عضو گروه کیفیت و ایمنی غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی و مهندس غلامعلی گلی موحد مدیر گروه فرآوری مواد غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی در مورد نوآوری ها و  دستاوردهای فناورانه پژوهشکده توضیحات لازم را ارائه کردند.