پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

نشست «همایش بین المللی غذای طیب»

چهارشنبه ، 27 بهمن 1400

نشست

نشست مشترک مدیران پژوهشکده علوم و فناوری صنایع غذایی جهاددانشگاهی با نمایندگان موسسه کیفیت رضوی و اعضا هیات علمی موسسه علوم و صنایع غذایی در خصوص همکاری در برگزاری «همایش بین المللی غذای طیب» و تاسیس بنیاد طیب در سالن اجتماعات سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد. در این نشست مدیران گروه‌های پژوهشی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی و جناب  آقای دکتر زمانی، مدیر عامل موسسه کیفیت رضوی و عضو هیات علمی موسسه علوم و صنایع غذایی و دبیر اجرایی همایش بین المللی غذای طیب و خانم دکتر رضوی زاده، عضو هیأت علمی موسسه علوم و صنایع غذایی و دبیر علمی همایش بین المللی غذای طیب حضور داشتند.  در ادامه این نشست پژوهشگران در خصوص چگونگی همکاری در برگزاری همایش بین المللی غذای طیب تبادل نظر کردند.