پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

برگزاری نشست مشترک شرکت نان قدس رضوی و پژوهشکده علوم وفناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی

يک شنبه ، 10 بهمن 1400

برگزاری

در این نشست که با حضور جناب آقای مهندس طالبیان مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی به اتفاق هیات همراه و آقای دکتر بیدخوری رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و اعضا پژوهشکده علوم وفناوری مواد غذایی  برگزار شد، حضار در خصوص امکان ارتقا همکاری پژوهشی مابین سازمان و شرکت نان قدس رضوی به تبادل نظر پرداختند و کلیات زمینه های همکاری تحقیقاتی و خصوصا توسعه محصولات تولیدی شرکت با همکاری پژوهشکده به تصویب رسید.در نهایت این نشست با بازدید از آزمایشگاه پژوهشکده خاتمه یافت.