پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

مشاور رییس جهاددانشگاهی و سرپرست سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی منصوب شدند

شنبه ، 25 دی 1400

مشاور

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در احکامی جداگانه دکتر حمیدرضا بیدخوری را به‌عنوان سرپرست جهاددانشگاهی خراسان رضوی و دکتر سیدعلی‌اکبر شمسیان را به عنوان مشاور رییس جهاددانشگاهی منصوب کرد.

دکتر بیدخوری در حال حاضر سرپرست پژوهشکده فناوری موادغذایی جهاددانشگاهی است و از سوابق کاری وی می توان به معاون علوم پزشکی و معاون پژوهشی سازمان خراسان رضوی اشاره کرد.

در بخش از متن این احکام آمده است:

امید است با یاری خداوند متعال و همیاری و همدلی همه جهادگران عزیز جهاددانشگاهی در انجام وظایف موفق باشید.

 

همچنین در نامه‌ای جداگانه از تلاش‌های دکتر سیدعلی‌اکبر شمسیان در طول مدت فعالیت خود به عنوان ریاست سازمان جهاددانشگاهی استان خراسان رضوی تقدیر و تشکر شد.