پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

مصاحبه دکتر شادی بلوریان، پژوهشگر برگزیده جهاددانشگاهی و عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی با شبکه خبر

چهارشنبه ، 08 دی 1400

مصاحبه