پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و در مراسم تقدیر از پژوهشگران جهاددانشگاهی از دکتر شادی بلوریان، مدیر گر

چهارشنبه ، 08 دی 1400

با