پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

مهندس عباس جهانگیرزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در بازدید از محصولات حوزه کشاورزی دانش بنیان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در نمایشگاه توانم

چهارشنبه ، 08 دی 1400

مهندس