پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

نشست تخصصی بررسی چالش های موجود در حفظ و ارتقای امنیت غذایی با حضور صاحبنظران این حوزه

يک شنبه ، 25 مهر 1400

نشست