پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

بازدید مدیران آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی از پژوهشکده علوم و فناوری غذایی

دوشنبه ، 09 اردیبهشت 1398

بازدید


در برنامه گردهم‌آیی مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی مورخ سوم و چهارم اردیبهشت ماه در مشهد مقدس، مدیران مراکز عضو این شبکه از مجموعه آزمایشگاه‌های سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی بازدید کردند. در این بازدید، مجموعه امکانات و توانمندی های موجود در آزمایشگاههای فیزیکوشیمیایی و میکروبی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، آزمایشگاههای قارچ، ریزسازواره های صنعتی و کشت بافت پژوهشکده بیوتکنولوژی، و آزمایشگاه سلولی-مولکولی و عفونت های منتقله از خون معرفی گردید.