پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

فراخوان برگزاری کارگاه تئوری و عملی کاربرد روش الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی فرایند های صنایع غذایی

شنبه ، 12 آبان 1397

فراخوان

کارگاه تئوری و عملی کاربرد روش الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی فرایند های صنایع غذایی در تاریخ 24 آبان سال جاری در پژوهشکده علوم و فناوری غذایی برگزار میگردد.

دانلود فایل پوستر