پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

تولید سبوس گندم اکسترودشده

چهارشنبه ، 11 مهر 1397

تولید

نان پر مصرف ترین ماده غذایی در کشور است و بنابراین بهبود ویژگی‌های آن و کاهش ضایعات، تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور برجای می گذارد. وجود فیبر رژیمی در فراورده غذایی از جمله رویکردهای تغذیه­ای است که مورد توجه محققین، صنعتگران و عموم مصرف کنندگان قرار دارد. به دلیل وجود ترکیبات ضد تغذیه­ای نظیر انواع آنزیم و فیتات، رنگ، ظاهر نامطلوب و مشکلات تکنولوژیکی، كاربرد ماده ارزشمند سبوس در نان با مشكل مواجه است بنابراین اصلاح خصوصیات آن برای دستیابی به نان با ویژگی مطلوب، ضروری است. هدف از اجرای این پژوهش كه به سفارش شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه پنج، انجام شد؛ استفاده از فناوری اکستروژن به منظور تثبیت سبوس، بهبود خصوصیات تغذیه­ ای، عمل­ کنندگی و کاربرد سبوس اکسترود شده در تولید نان فراسودمند بود.

مزایا
حذف ترکیبات ضد تغذیه ای نظیر انواع آنزیم و اسید فیتیک در سبوس اکسترود شده
افزایش میزان فیبر محلول و افزایش جذب آب سبوس اکسترود شده
بهبود خصوصیات رئولوژیکی خمیر نان بربری و سنگک حاوی ده درصد سبوس گندم اکسترود شده
بهبود شکل ظاهری، رنگ و بافت نان غنی از سبوس اکسترود شده
به تاخیر انداختن بیاتی نان بربری و سنگک حاوی ده درصد سبوس گندم اکسترود شده
افزایش ارزش غذایی و ارتقای سلامت جامعه
موارد استفاده و کاربرد طرح
با تولید سبوس گندم اکسترود شده و بازگشت آن به چرخه تولید مواد غذایی، ارزش افزوده بیشتری ایجاد شده، بازده اقتصادی واحدهای تولید كننده آرد افزایش می‌یابد.
امکان استفاده از سبوس اکسترودشده، با کمترین هزینه در فرمولاسیون سایر فراورده های رژیمی نظیر فراورده های پخت، لبنی، فراورده های گوشتی وجود داشته و با تولید فراورده غذایی حاوی فیبر و تاثیر آن بر سلامت جامعه، هزینه های تحمیلی درمان کاهش می یابد.