پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

برگزاری کارگاه بهینه سازی فرمولاسیون های غذایی

چهارشنبه ، 11 مهر 1397

برگزاری

طی یک دوره یک روزه، کارگاه بهینه سازی فرمولاسیون های غذایی در محل پژوهشکده علوم و فناوری غذایی برگزار گردید