پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

رونمایی از طرح‌های پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

چهارشنبه ، 11 مهر 1397

رونمایی

در حاشیه افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان، توسط استاندار از طرح‌های پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، اتاقک کاهش صوت در حوزه فنی و مهندسی، تولید سبوس برنج پایدار شده به روش اکستروژن در حوزه پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی و رنگ موناسکوس در حوزه پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی روز گذشته توسط مهندس علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی رونمایی شد.
تولید سبوس برنج پایدار شده به روش اکستروژن (سبوس برنج اکسترود شده) در گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی هم اکنون در مرحله تولید نیمه صنعتی قرار دارد. اکستروژن سبوس برنج باعث ارتقای ارزش تغذیه ای از طریق افزایش فیبرهای رژیمی و کاهش اسید فیتیک می شود. این فرایند همچنین با غیرفعال کردن آنزیم لیپاز از بروز بدطعمی در سبوس برنج جلوگیری می کند. کاهش بار میکروبی و در نهایت افزایش زمان ماندگاری محصول از دیگر مزایای اکستروژن به شمار می رود. سبوس برنج اکسترود شده به طور مستقیم توسط مصرف کننده قابل استفاده است ضمن اینکه می توان از آن در فرمولاسیون انواع مواد غذایی استفاده کرد.