شرح حال علمی مهندس غلامعلی گلی موحد

نام و نام خانوادگی: غلامعلی گلی موحد
تولد: 1357، مشهد مقدس
آدرس محل کار: مشهد مقدس، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، پژوهشکده علوم و فناوری غذایی جهاددانشگاهی، ص.پ. 1376-91775 
تلفن: 38832360-051     دورنگار: 38841365-051

Email: "qgoli@yahoo.com" and "goli@acecr.ac.ir"

الف) سابقه تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد، مهندسی علوم و صنایع غذایی، گرایش تبدیل مواد، دانشگاه فردوسی مشهد، 1383
  عنوان پایان نامه: بررسی اثر نوع ماده اولیه و روش استخراج بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره برگ گیاه چای ، استاد راهنما: دکتر محمد حسین حدادخداپرست ، اساتید مشاور: دکتر رضا فرهوش، دکتر مهدی نصیری محلاتی

 • کارشناسی، مهندسی علوم و صنایع غذایی، گرایش تبدیل مواد، دانشگاه فردوسی مشهد، 1380

  ب) سابقه شغلی:

 • عضو هیات علمی گروه پژوهشی فراوری مواد غذایی جهاددانشگاهی مشهد، از سال 1386، ادامه دارد، مربی پژوهشی پایه 8
 • عضو هیات علمی گروه پژوهشی صنایع غذایی جهاددانشگاهی مشهد، 1385

  ج) سابقه پژوهشی:

 • تولید و ارائه فرمولاسیون نان غنی شده با سبوس اکسترود شده، شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 (کارفرما)، مجری.

 • بررسی امکان تولید فیلم های پلیمری فعال گیرنده اکسیژن بر پایه نمک فلزی آسکوربات، جهاددانشگاهی مشهد (کارفرما)، در حال اجرا، مجری.

 • بهینه سازی تولید پودر قارچ صدفی، جهاددانشگاهی مشهد (کارفرما)، در حال اجرا، همکار.

 • دستیابی به فناوری تولید زعفران با درجه کیفی دارویی، شرکت زعفران سحرخیز (کارفرما)، در حال اجرا، همکار.

 • تولید ایزوله های پرتئینی از منابع بومی وارزیابی ویژگی های عملکردی آنها با هدف کاربرد در فرمولاسیون مواد غذایی، جهاددانشگاهی (کارفرما)، در حال اجرا،‌همکار.  

 • تولید اسنک از طریق اکستروژن مخلوط ذرت و عدس، جهاددانشگاهی مشهد (کارفرما)، 1392، مجری.

 • تولید فرآورده های اکسترود شده حاوی کنجد، جهاددانشگاهی مشهد (کارفرما)، 1392، همکار.

 • تولید اسنک اکسترود شده بر پایه مخلوط ذرت و نخود، جهاددانشگاهی مشهد (کارفرما)، 1392، همکار.

 • بهینه‌سازی فرایند تولید چیپس سیب‌زمینی برای کاهش تولید آکریلامید، جهاددانشگاهی (کارفرما)، در حال اجرا، مجری.

 • بهینه‌سازی فرایند تخمیر سبزیجات غوطه ‌ور در آب گوجه‌فرنگی، جهاددانشگاهی مشهد (کارفرما)، در حال اجرا، مجری.

 • تولید نمک خوراکی غنی‌شده، شرکت آلاپای توس (کارفرما)، 1392، همکار.

 • مروری بر فناوری اکستروژن و کاربردهای آن در فراوری مواد غذایی، جهاددانشگاهی مشهد (کارفرما)، 1390، همکار.

 • تولید بستنی ماستی سین‌بایوتیک بر پایه تکنیک ریزپوشانی از ارگانیزمهای پروبیوتیک، جهاددانشگاهی (کارفرما)، 1390، همکار.

 • استخراج اینولین از برخی گیاهان بومی به کمک روش سطح پاسخ توسط امواج فراصوت و مقایسه آن با روش متداول، جهاددانشگاهی (کارفرما)، 1389، همکار.

 • بهینه سازی تولید ایزوله پروتئین نخود به کمک روش سطح پاسخ، جهاددانشگاهی مشهد (کارفرما)، 1389، همکار.

 • ارزیابی ویژگی های عملگری ایزوله پروتئین نخود جهاددانشگاهی مشهد (کارفرما)، 1389، همکار.

 • تولید آزمایشگاهی کازئین هیدرولیزه به روش آنزیمی جهت استفاده در تهیه شیرخشک کودک، دانشگاه علوم پزشکی تهران ‌و جهاددانشگاهی (کارفرما)، 1388، همکار.

 • بهینه‌سازی فرمولاسیون و تعیین زمان مناسب دورریزی روغن سرخ‌کردنی به منظور افزایش پایداری حرارتی آن در حین فرایند تولید و کاهش جذب روغن در محصول سرخ‌شده، وزارت صنایع و معادن و شرکت ماهیدشت کرمانشاه (کارفرما)، 1388، همکار.

 • مقایسه خواص آنتی‌اکسیدانی و ضد رادیکالی عصاره متانلی سبزی‌های برگی (مورد استفاده به صورت تازه‌خوری)، جهاددانشگاهی (کارفرما)، 1386، مجری.

 • بررسی اثر تخمیر لاکتیکی بر بافت، طعم و زمان ماندگاری نان حجیم (باگت)، جهاددانشگاهی (کارفرما)، 1386، همکار.

 • طرح جامع اصلاح، بهبود و توسعه فناوری فرآورده‌های لبنی(مرحله اول)، وزارت صنایع و معادن (کارفرما)، 1384، همکار.

 • بررسی تولید فراورده‌های چای، جهاددانشگاهی (کارفرما)، 1382، همکار.

 • بهینه‌سازی سانتریفوژهای معمولی جهت تولید ماست تغلیظ شده، جهاددانشگاهی (کارفرما)، 1381، همکار.

  د) سابقه آموزشی:

 • تدریس "شیمی و تجزیه مواد غذایی"، کاردانی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه، نیمسال اول سال تحصیلی 84-1383، سه واحد.

 • تدریس "اصول تبدیل و نگهداری مواد غذایی"، مرکز آموزش علمی و کاربردی جهاددانشگاهی، دو دوره، 1391 و 1392، سه واحد

 • مدرس اولین کارگاه آموزشی فناوری اکستروژن در صنعت غذا، 1391

  ه) مقالات چاپ‌شده

 • میلانی، الف.؛ گلی‌موحد، غ. حسینی، ف. (1391) بهینه سازی استخراج اینولین از ریشه باباآدم توسط امواج فراصوت با استفاده از روش سطح پاسخ، فصلنامه علمی- پژوهشی گیاهان دارویی.

 • میلانی، الف.، گلی‌موحد، غ. و حسینی، ف. (1390) کارایی روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج اینولین از گیاه شنگ، فصلنامه علوم و صنایع غذایی تبریز .

 • میلانی، الف.، زائرزاده، الف.، گلی‌موحد، غ.، حسینی، ف. و امیرتوکلی. (1390) بهینه سازی شرایط استخراج اینولین از ریشه باباآدم به کمک روش سطح پاسخ (RSM فصلنامه گیاهان دارویی.

 • بلوریان ش.، حدادخداپرست م.، گلی‌موحد غ.، افشاری م. (1389) بررسی اثر تخمیر لاکتیکی (خمیر ترش) بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، عطر، طعم و بیاتی نان نیمه‌حجیم (باگت). مجله علوم و صنایع غذایی. 7 (3): 40-33.

 • بلوریان ش.، گلی‌موحد غ.، افشاری م.، مددنوعی ف. و کرمی ف. (1389) بررسی مقاومت حرارتی و کارایی مخلوط‌های روغن پالم‌اولئین و کلزا در سرخ‌کردن چیپس سیب‌زمینی. پژوهشهای صنایع غذایی. 20 (1): 46-31.

 • گلی‌موحد، غ و مهربان سنگ‌آتش، م. (1387) مقایسه خواص آنتی‌اکسیدانی و ضد رادیکالی عصاره متانلی سبزی‌های برگی خوراکی، فصلنامه گیاهان دارویی، جلد 29 شماره 8، صص 71-64.

 • فرهوش، ر.، گلی‌موحد، غ. و حدادخداپرست، م.ح. (1385) بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و پایداری حرارتی عصاره آبی چای سبز در روغن آفتابگردان، مجله علوم و صنایع کشاورزی، جلد 20 شماره 3، صص 99-91.

 • Milani, E, Koocheki, A, Golimovahhed, Q. (2012) Extraction of inulin from Burdock root (Arctium lappa) using high intensity ultrasound. International Journal of Food Science and Technology, 46(8): 1699–1704

 • Bolourian, Sh., Haddad Khodaparast, M.H., Goli Movahhed, Gh. and Afshary, M. (2010) Effect of Lactic Fermentation (Lactobacillus plantarum) on Physicochemical, Flavor, Staling and Crust Properties of Semi Volume Bread (Baguette), World applied science journal, 8(1): 101-106.

 • Haddad Khodaparast, MH., Haghdoost, A. and Goli Movahhed, Gh. (2008) New Source of Butein in Root of Salvia leriifolia (Nowroozak). American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences,  4(6): 731-736.

 • Farhoosh, R., Golmovahhed, G.A. and Khodaparast, M. H. H. (2007) Antioxidant activity of various extracts of old tea leaves and black tea wastes (Camellia sinensis L.). Food Chem. . , 100(1): 231-236 .

 • و) مقالات در کنفرانس‌ها:

  • بقایی ر.، گلی موحد غ.، میلانی الف.، حسامی م.، بیرقی طوسی ش. (1393). اثر میزان رطوبت و دما بر ویژگیهای بافتی و انبساطی اسنک حجیم تهیه شده از مخلوط ذرت- عدس جوانه زده. اولین همایش ملی میان وعده‌های غذایی، مشهد، (پوستر).

  • بقایی ر.، گلی موحد غ.، میلانی الف.، حسامی م.، بیرقی طوسی ش. (1393). اثر سرعت مارپیچ بر ویژگیهای بافتی و انبساطی اسنکهای تولید شده بر پایه ذرت- عدس جوانه زده. اولین همایش ملی میان وعده‌های غذایی، مشهد، (پوستر).

  • حصاری نژاد م.ح.، نیاستی س.، میلانی الف.، حداد خداپرست، م.ح.، کوچکی آ.، گلی‌موحد غ. (1393). ارزیابی تاثیرمتغییرهای فرآیند اکستروژن بر ویژگیهای عملکردی اسنک حجیم بر پایه پودر تفاله ی گوجه فرنگی. اولین همایش ملی میان وعده‌های غذایی، مشهد، (پوستر).

  • حصاری نژاد م.ح.، نیاستی س.، میلانی الف.، حداد خداپرست، م.ح.، کوچکی آ.، گلی‌موحد غ. (1393). اثرفرآیند اکستروژن بر روی خواص فیزیکوشیمیایی اسنک های حجیم بر پایه پودر تفاله ی گوجه فرنگی. اولین همایش ملی میان وعده‌های غذایی، مشهد، (پوستر).

  • عطای صالحی الف، آرشیان ح.ر.، گلی‌موحد غ. (1393). بررسی میزان مهار رادیکال آزاد DPPH در گیاه چای کوهی با استفاده از فناوری فراصوت، به کمک روش سطح پاسخ. اولین همایش ملی میان وعده‌های غذایی، مشهد، (پوستر).

  • عطای صالحی الف، آرشیان ح.ر.، گلی‌موحد غ. (1393). بررسی استخراج ترکیبات فنولیک موجود در گیاه چای کوهی با استفاده از فناوری فراصوت، به کمک روش سطح پاسخ. اولین همایش ملی میان وعده‌های غذایی، مشهد، (پوستر).

  • پیله‌وران م.، شهرام بیرقی ش.، توکلی‌پور ح.، گلی‌موحد غ. (1393). استفاده از آزمون تجزیه نیم رخ بافت (TPA ) در بررسی تاثیر جایگزینی شیرین کننده های استویوزید، سوربیتول و ایزومالت بر بافت کیک یزدی. اولین همایش ملی میان وعده‌های غذایی، مشهد، (پوستر).

  • رضایی ن.، شفافی زنوزیان م.، میلانی الف.، گلی‌موحد غ. (1393). ارزیابی تاثیر متغیرهای فرمولاسیون بر ویژگی های عملکردی اسنک حجیم بر پایه سورگوم قرمز. اولین همایش ملی میان وعده‌های غذایی، مشهد، (پوستر).

  • رضایی ن.، شفافی زنوزیان م.، میلانی الف.، گلی‌موحد غ. (1393). ارزیابی تاثیر متغیرهای فرمولاسیون بر ویژگی های بافتی و انبساطی اسنک حجیم تهیه شده از سورگوم قرمز. اولین همایش ملی میان وعده‌های غذایی، مشهد، (پوستر).

  • علی‌پور آ.، شفافی زنوزیان م.، میلانی الف، گلی موحد غ. (1393). ارزیابی تاثیر متغیرهای فرآیند اکستروژن بر ویژگی های عملکردی اسنک حجیم بر پایه ی سورگوم قرمز. اولین همایش ملی میان وعده‌های غذایی، مشهد، (پوستر).

  • علی‌پور آ.، شفافی زنوزیان م.، میلانی الف، گلی موحد غ. (1393). ارزیابی تاثیر متغیرهای فرآیند اکستروژن بر ویژگی های بافتی و انبساطی اسنک حجیم تهیه شده از سورگوم قرمز. اولین همایش ملی میان وعده‌های غذایی، مشهد، (پوستر).

  • بقایی ر.، گلی‌موحد غ.، حسامی م.، میلانی الف.، بیرقی طوسی ش.، نیکمرام ن. (1392). اثر فرآیند اکستروژن بر ویژگی‌های انبساطی انبساطی اسنک حجیم تهیه شده از مخلوط ذرت- عدس جوانه زده. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 9-7 آبان 1392، شیراز، (سخنرانی).

  • میلانی الف.، حصاری نژاد م.ع.، گلی‌موحد غ.، کوچکی آ.، بیرقی طوسی ش. (1392). ارزیابی تاثیر متغیرهای فرایند اکستروژن بر ویژگیهای عملکردی اسنک حجیم بر پایه آرد خلرجوانه زده. (پوستر).

  • میلانی الف.، حصاری نژاد م.ع.، گلی‌موحد غ.، کوچکی آ.، بیرقی طوسی ش. (1392). بهینه یابی ویژگی های بافتی و انبساط شوندگی اسنک تهیه شده از آرد خلر جوانه زده بر پایه طرح مرکب مرکزی. (سخنرانی).

  • نیکمرام ن.، سعیدی اصل م.ر.، شفافی زنوزیان م.، بیرقی طوسی ش.، الهامی‌راد الف.ح.، گلی‌موحد غ.، میلانی الف، بقایی ر. (1392). اثرات افزودن دانه‌ی کنجد بر رنگ فرآورده‌ی اکسترود‌شده بر پایه‌ی ذرت. (پوستر).

  • نیکمرام ن.، شفافی زنوزیان م.، بیرقی طوسی ش.، الهامی‌راد الف.ح.، گلی‌موحد غ.، میلانی الف، بقایی ر. (1392). مطالعه و بررسی نسبت انبساط فرآورده‌ی اکسترود‌شده تهیه شده از مخلوط کنجد و ذرت. (پوستر).

  • میلانی الف، کدخدایی ر، حسینی ف.، گلی­موحد غ. (1390). فرآوری تولید و تخلیص اینولین از گیاه شنگ بر پایه استخراج با امواج فراصوت. نخستین کنگره ملی پری بیوتیک و پروبیوتیک ایران. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. 6(2).

  • میلانی الف، توکلی س. الف.، حسینی ف.، گلی‌موحد غ. (1389) بهینه سازی استخراج اینولین از گیاه شنگ (Tragopogon pratensis) به کمک امواج فراصوت. خلاصه مقالات کنگره، آبان 1389: 218 . ارائه شده در نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 23-22 آبان 1389، تهران (پوستر).

  • بلوریان ش.، افشاری م.، حداد خداپرست م.، گلی‌موحد غ. (1389) کاهش فساد کپکی و بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی نان حجیم با استفاده از تخمیر لاکتیکی. خلاصه مقالات کنگره، آبان 1389: 17 . ارائه شده در نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 23-22 آبان 1389، تهران (سخنرانی).

  • میلانی، الف.، گلی‌موحد، غ.، حسینی، ف. (1388) کارآیی امواج فراصوت در بهینه سازی استخراج اینولین از ریشه باباآدم. خلاصه مقالات همایش، اسفند 1388: 28 . ارائه شده در همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران، 10-9 اسفند 1388، تهران (سخنرانی).

  • میلانی، الف.، توکلی، الف.، موسوی‌نژاد، گ.، گلی‌موحد، غ. (1388) کارآیی امواج فراصوت غیرمستقیم در بهینه سازی استخراج اینولین از غده سیب زمینی ترشی. خلاصه مقالات همایش، اسفند 1388: 332 . ارائه شده در همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران، 10-9 اسفند 1388، تهران (پوستر).

  • میلانی، الف.، وطن‌خواه، ش.، گلی‌موحد، غ.، حسینی، ف.، موسوی‌نژاد، گ. و وکیلیان، ح. (1388) استخراج اینولین از غده ی سیب زمینی ترشی. خلاصه مقالات همایش، اسفند 1388: 331 . ارائه شده در همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران، 10-9 اسفند 1388، تهران (پوستر).

  • بلوریان، ش.، حدادخداپرست، م. ح.، گلی‌موحد، غ.، و افشاری، م. (1387) بررسی اثر تخمیر لاکتیکی (لاکتوباسیلوس پلانتاروم) بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، عطروطعم، بیاتی و خصوصیات پوسته نان نیمه‌حجیم (باگت). هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی، مشهد.

  • حدادخداپرست، م.ح.، الهامی، ا.ح.، گلی‌موحد، غ. و خدنگ نیکفرجام، م. (1386) شناسایی منبع جدید آنتی‌اکسیدان (بوتئین) در ریشه نوروزک، دومین سمینار علمی-کاربردی دانه‌های روغنی و روغنهای نباتی ایران، تهران.

  • فرهوش، ر.، حداد خداپرست، م.ح. و گلی‌موحد، غ. (1385) فعالیت آنتی‌اکسیدانی ضایعات چای، شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی، گرگان.

  • خمیری، م.، مرتضوی، ع.، قدوسی، ح.ب.، خامسان، ع.، احمد، د. و گلی‌موحد، غ. (1383) شناسایی نژادهای جدید از بیفیدوباکتریوم لانگوم با استفاده از روش‌های ژنتیکی، اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی، جامعه، نگاهی به آینده، مشهد.

  • حبیبی‌نجفی، م.ب.، حدادخداپرست، م.ح. و گلی‌موحد، غ. (1381) بررسی روش‌های مناسب اندازه‌گیری آفلاتوکسین در خرما، هشتمین همایش تخصصی خرما، بم (مروری).

  • صالحی، غ.، حدادخداپرست، م.ح. و گلی‌موحد، غ. (1381) مروری بر آنزیم‌های مهم خرما، هشتمین همایش تخصصی خرما، بم (مروری).

 • Beiraghi-Toosi S, Golimovahhed G, Shokouhi Shoormasti R, Shakeri M, Yousefi R, Kardar G, Zare A, Pourpak Z. (2011) The IgE-mediated immune reactivities of bovine caseins after limited proteolysis using different proteolytic systems. The paper presented for presentation at the 30th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. 11-15 june 2011, Istanbul, Turkey [Poster]

 • Bolourian Sh, Rafe A, Goli Movahhed Gh, Afshari M. (2011) Evaluation of thermal resistance and efficiency of palm olein and canola oils in frying of potato chips. The paper presented for presentation at the 11th Congress on Engineering and Food. 22-26 May 2011, Athens, Greece [Poster]

 • Karimkhani M, Haddad Khodaparast MH, Golimovahhed Gh. (2010) Karajian R. Antioxidant and antibacterial activity of flowers of iranian cultivars of carthamus tinctorius L. The paper presented for presentation at the 1st International Congress on Food Technology. 357, 3-6 November 2010, Antalya, Turkey [Poster]

 • Bolourian S, Haddad Khodaparast MH, Golimovahhed Gh. (2010) Afshary M. Effect of lactic fermentation (Lactobacillus plantarum) on Increase the shelf life and quality properties of semi volume bread (baguette). The paper presented for presentation at the 1st International Congress on Food Technology. 376, 3-6 November 2010, Antalya, Turkey [Poster]

 • Rafe A, Bolourian S, Golimovahhed Gh, Afshary M. (2010) Optimization of frying oil formula in order to increase the oil stability. The paper presented for presentation at the 13th Iranian National Chemical Engineering Congress and 1st International Regional Chemical and Petroleum. 25-28 October 2010, Kermanshah, Iran [Oral]

 • Milani, E., Kadkhodaee, R., Golimovahhed, Q. and Hosseini, F. (2010) Optimization of the ultrasonically assisted extraction of inulin from salsify plant (Tragopogon pratensis). 10th International Hydrocolloid Conference,  June 20-24, Shanghai, China (oral).

 • Milani, E., Golimovahhed, Q. and Hosseini, F. (2010) Application of response surface methodology for optimization of inulin extraction from salsify plant. 10th International Hydrocolloid Conference,  June 20-24, Shanghai, China (poster).

 • Milani E, Shahidi F, Hosseini F, Golimovahhed Q. (2009) Application of ultrasonic technique for optimization of inulin extraction conditions from Burdock Root (Arctium Lappa). The paper presented for presentation at the 4th Global summit on medicinal and aromatic plants. 313, 1-5 December 2009, Kuching, Sarawak, Malaysia (Poster).

 • Milani E, Hosseini F, Golimovahhed Q. (2009) Optimize conventional extraction of inulin from Burdock Root (Arctium Lappa) by Response surface methodology (RSM). The paper presented for presentation at the 4th Global summit on medicinal and aromatic plants. 312, 1-5 December 2009, Kuching, Sarawak, Malaysia (Poster).

 • Milani, E., Vatankhah, S., Vakilian, H. and Golimovahhed, Q. (2009) Optimization of inulin extraction from Helianthus tuberosus by using response surface methodology (RSM), EFFoST Conference – New Challenges in Food Preservation, 11-13 Nov., Budapest, Hungary (poster).

 • Haddad Khodaparast, M.H., Dezashibi, Z. and Goli Movahhed, Gh. (2008) Extraction of phenolic compounds and antioxidant activity of Henna leaves extract (Lawsonia inermis) using solvent and ultrasound assisted method, 6th International Food Convention, 15-19 Dec., Mysore, India (oral).

 • Goli Movahhed, Gh. and Mehraban SangAtash, M. (2007) Comparison of Antioxidant and Anti-radical Activities of Methanolic Extract of Edible Leafy Vegetables. 1st Iranian seminar on phytochemistry, 11-13 Dec., Tehran, Iran (Poster).

 • Khadang Nikfarjam, M., Haddad Khodaparast, M.H. and Golmovahhed, Gh. (2007) An investigation on lactose production from lacto serum whey. 10th Asean food conference: food for mankind-contribution of science and technology, Kuala Lumpur, Malaysia (oral).

 • Haghdoost, A., Elhami, A., Movahhed, Q. and Karazhiyan, H. (2006) Antioxidant Activity and Thermal Properties of Salvia Leriifolia (Norouzak) Root Extract. 6th International conference on Innovations in Food and Bioprocess Technologies, Bangkok, Thailand (oral).

 • Farhoosh, R., Golmovahhed, G.A. and Khodaparast, M. H. H. (2005) Antioxidant activity of various extracts of old tea leaves and black tea wastes (Camellia sinensis L.), 6th International Conference on Food Science and Technology, South University of Technology, Guangzhou, China (Poster)

 • ز) رتبه‌ها و تقدیرها:

  • حائز عنوان پژوهشگر برتر استان در سال 1386، هفته پژوهش

  • حائز عنوان پژوهشگر برتر جهاددانشگاهی مشهد در سال 1386، هفته پژوهش

  • حائز رتبه دوم پایان‌نامه تحصیلی در پنجمین جشنواره پژوهشی فردوسی، 1384

   ح) دوره‌های گذرانده:

  • کارگاه گزارش نویسی و مقاله نویسی در علوم کشاورزی، جهاددانشگاهی، 1387

  • کارگاه تدوین شبکه برنامه علمی، معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی مشهد، 1387

  • کارگاه آموزشی فناوری‌های نوین غیرحرارتی در صنایع غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، جهاددانشگاهی مشهد، 1387

  • کارگاه آموزشی روشهای پیشرفته آماری در علوم کشاورزی، جهاددانشگاهی مشهد، 1386

  • آشنایی با PCR ، جهاددانشگاهی مشهد، 1385

  • تشریح الزامات ISO/IEC 17025 ، شرکت پوندگان دنیای کیفیت، 1384

  • کارگاه آموزشی روش تحقیق در کشاورزی،‌ جهاددانشگاهی مشهد، 1384

   ط) سایر

  • مدیر گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی، 90-1389

  • مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، از 1390

  • دبیر اجرایی کارگاه آموزشی فناوری اکستروژن در صنعت غذا، 1391

  • دبیر اجرایی اولین همایش ملی میان وعده های غذایی، 1393

   
   
   
   
  Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved