پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

معرفی اعضاء پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

دوشنبه ، 23 اردیبهشت 1398


سرکار خانم دکتر فرشته حسینی، سرپرست پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذاییسرکار خانم دکتر شادی بلوریان، معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

گروه پژوهشی افزودنی‌های مواد غذایی


جناب آقای دکتر حامد حسینی، مدیر گروه افزودنی‌های مواد غذایی


جناب آقای دکتر حسین ثابت سروستانی، پژوهشگر گروه افزودنی‌های مواد غذایی

 

گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی

جناب آقای دکتر سید مجید هاشمی قوژدی، مدیر گروه فرآوری مواد غذایی


جناب آقای مهندس غلامعلی گلی موحد، پژوهشگر گروه فرآوری مواد غذایی


سرکار خانم دکتر الناز میلانی، پژوهشگر گروه فرآوری مواد غذایی


جناب آقای دکتر شهرام بیرقی طوسی، پژوهشگر گروه فرآوری مواد غذاییگروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی سرکار خانم دکتر معصومه مهربان سنگ آتش، مدیر گروه کیفیت و ایمنی مواد غذایی


سرکار خانم دکتر زهرا نظری، پژوهشگر گروه کیفیت و ایمنی مواد غذایی


سرکار خانم دکتر بهاره صحرائیان، پژوهشگر گروه کیفیت و ایمنی مواد غذایی


سرکار خانم مهندس شقایق هنگوال مسئول آزمایشگاه تخصصی صنایع غذایی


سرکار خانم المیرا حقیقی، کارشناس آزمایشگاه تخصصی صنایع غذایی


جناب آقای مصطفی پوراکبر، مدیر اداره اجرایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد