سبوس گندم اکسترود شده
مرکز تحقیقاتی و تولید نیمه صنعتی افزودنی های غذایی
اکستروژن در صنایع غذایی
آلاینده های مواد غذایی
رنگهای خوراکی طبیعی
تجهیزات و امکانات
طرح های پژوهشی
معرفی برخی از طرحها

افزونه

   
 


فعالیت آزمایشـگاه پژوهشکده در زمینه کنتـرل کیفی و بررسی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی مواد غذایی ... ادامه

  افزودنی‌های غذایی از قبیل رنگ‌های خوراکی، ترکیبات ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدان ها، و ... ترکیبات مفیدی هستند که امروزه از آنها به .... ادامه   کیفیت به معنای شناسائی ویژگی‌های یک فراورده به‌گونه‌ای که خواسته‌های مشتری را در سطح قابل قبول برآورده کند، تعبیر می‌شود. ایمنی ... ادامه   فرآوری مواد غذایی، صنعتی مولد و‌ راهبردی در ایجاد ارزش افزوده، کاهش ضایعات، هزینه‌های تولید و تنوع فراورده­ های غذایی می باشد ... ادامه   جهاددانشگاهی خراسان رضوی از سال 1369 فعاليت­های تحقيقاتی خود را در زمينه صنايع غذايی آغاز کرد. با توجه به مزيت‌های نسبی استان، ... ادامه    
Copyright © 2012-2016 JDM All Rights Reserved|Tel: 051 38832360|Fax: 051 38841365|Email: foodres@jdm.ac.ir