شرح حال علمی دکتر رضا کاراژیان

نام و نام خانوادگی: رضا کاراژیان سال تولد: 1353

آدرس محل کار: مشهد مقدس، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، پژوهشکده علوم و فناوری غذایی جهاددانشگاهی، ص.پ. 1376-91775 
تلفن: 38832360-051     دورنگار: 38841365-051

سوابق تحصیلی

ـ کارشناسی: مهندسی کشاورزی ـ علوم و صنایع غذایی- دانشگاه فردوسی مشهد (1376) .
- کارشناسی ارشد: علوم و صنایع غذایی- دانشگاه فردوسی مشهد (1384) .
-دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد - گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی 1394.

سوابق کاری

ـ کارشناس مواد غذایی و تغذیه اداره بهداشت و بیمارستان شهرستان نقده به مدت یکسال از 1376 تا 1377.
ـ کارشناس آزمایشگاه اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گناباد به مدت 10 ماه از 1377 تا 1378.
ـ مسئول فنی و کنترل کیفیت شرکت صنایع غذایی خوشه گندم خراسان ـ تولید کننده انواع کیک و کلوچه، بیسکویت، نان حجیم، پفک و قند حبه. به مدت سه سال از 1378 تا 1381.
4ـ مسئول آزمایشگاه آکرودیته و پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی مشهد از اردیبهشت ماه 1382 تا 1389.
5- عضو هیئت علمی گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی مشهد از سال 1386 تاکنون.
6- عضو شورای پژوهشی گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی مشهد از سال1387 تاکنون.

سوابق آموزشی

1- تدریس دروس ذیل در مرکز آموزش علمی – کاربردی صنعت غذا تربت جام:
- تغذیه وبهداشت نیمسال اول سالهای تحصیلی 86-85 و 87-86
- درس مواد افزودنی نیمسال اول سالهای تحصیلی 86-85 و 87-86
- بیوشیمی مواد غذایی نیمسال اول سال تحصیلی 87-86
- شناخت مواد اولیه صنایع کمپوت و کنسرو نیمسال اول سال تحصیلی 86-85
- فرایند تولید صنایع کمپوت وکنسرو نیمسال دوم سال تحصیلی 86-85 و نیمسال اول سال تحصیلی 87-86

2- تدریس دروس ذیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان:
- واحد نظری شیمی مواد غذایی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 90- 89
- واحد نظری سردخانه و انبار نیمسال اول تحصیلی 90- 89
- واحد نظری صنایع بسته بندی نیمسال اول سال تحصیلی 90-89
- واحد نظری صنایع خشکبار نیمسال دوم سال تحصیلی 88-87
- واحد نظری صنایع بسته بندی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 88-87 و نیمسال اول سال تحصیلی 89-88
- آزمایشگاه تجزیه مواد غذایی 1 و2 نیمسال اول سالهای تحصیلی 86-85 و 87-86
- آزمایشگاه غلات نیمسال اول سال تحصیلی 87-86
- آزمایشگاه کنسرو سازی نیمسال دوم سال تحصیلی 86-85
- آزمایشگاه لبنیات نیمسال دوم سال تحصیلی 86-85

3- تدریس دروس ذیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه:
- واحد نظری صنایع شیر و فراورده های لبنی نیمسال دوم سال تحصیلی 89-88 و نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89 و نیمسال اول 90-91
- واحد نظری تکنولوژی پس از برداشت نیمسال دوم تحصیلی 89-88
- واحد نظری محصولات سنتی نیمسال دوم سال تحصیلی 89-88
- واحد نظری صنایع تخمیری نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 90-89
- واحد نظری صنایع گوشت نیمسال اول سال تحصیلی 90-89 و 90-91
- واحد نظری تغذیه کاربردی نیمسال اول سال تحصیلی 90-89
- واحد نظری اصول نگهداری مواد غذایی نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89

4- همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی " دوره آموزشی مهارت های آزمایشگاهی میکروبیولوژی. " جهت مربیان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی 1389.

5- همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی " تکنیک های پیشرفته آزمایشگاهی: الایزا و کاربرد های آن. " پژوهشکده علوم و فن آوری مواد غذایی جهاددانشگاهی مشهد. اسفند 1390

سوابق پژوهشی

الف- طرح های پژوهشی:
1ـ همکار در طرح پژوهشی “بررسی آلودگی میکروبی بستنی‌های صنعتی و سنتی در کشور” طرح ملی ـ جهاد دانشگاهی مشهد 1382.
2ـ همکار در طرح پژوهشی “مطالعه اثر ضد میکروبی گیاه کاکوتی بربرخی باکتریهای مولد فساد و بیماریزای مواد غذایی در محیط کشت و اثر آن در افزایش زمان نگهداری محصولات لبنی “ به کارفرمایی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی 1384.
3-همکار در طرح پژوهشی “تعیین مناسب ترین روش مبارزه با باکتریوفاژها در فرایند تولید صنعتی فراورده های لبنی تخمیری (ماست)” به کارفرمایی طرح مطالعات کاربردی صنعتی و معدنی وزارت صنایع و معادن ایران 1386 .
4- همکار در طرح پژوهشی“بررسی اثر تخمیر لاکتیکی (لاکتوباسیلوس پلانتاریوم) بر خواص فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی نان های حجیم (باگت)” به کارفرمایی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی 1385.
5- همکار در طرح پژوهشی "شناسایی و کنترل عوامل ایجاد کننده طعم و آرومای نامطلوب در محصول دوغ پاستوریزه" به کارفرمایی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی 1387.
6- همکار در طرح پژوهشی " ارزیابی سطح آفلاتوکسین B1 در خوراک دام و تعیین میزان آلودگی آفلاتوکسین M1 در شیر گاوداریهای شهر مشهد " به کارفرمایی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی 1387.
7- مجری طرح پزوهشی " بررسی تاثیر باکتری‌ لاکتوباسیلوس رامنوسوس گونه PTCC(1637) و مخمر ساکارومایسس سرویزیه PTCC (5177) بر سمیت زدایی آفلاتوکسینB1 در شرایط in vitro " به کارفرمایی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی 1391.
8- مجری طرح پزوهشی " آلودگی زدایی آفلاتوکسینB1 از محیط کشت با استفاده از باکتری‌ اسید لاکتیک " جهاددانشگاهی مشهد 1390.
9- مجری طرح پزوهشی با عنوان " مقایسه آلودگی زدایی آفلاتوکسینM1 از محیط کشت با استفاده از باکتری‌ های پروبیوتیک کپسوله شده و غیر کپسوله شده" جهاددانشگاهی مشهد 1390.
10- همکاری در طرح پژوهشی " تاثیر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر کاهش میزان آفلاتوکسین M1 در مدل شبیه‌سازی شده معده و روده انسان". در حال اجرا 1391-1390
11- همکاری در طرح پژوهشی " بررسی امکان استفاده از اسانس‌ها و عصاره‌های گیاهی به منظور کنترل رشد و جلوگیری از تولید آفلاتوکسین بوسیله آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس در محیط کشت و خوراک دام". در حال اجرا 1391-1390
12- انتخاب به عنوان پژوهشگر برگزیده جهاددانشگاهی واحد مشهد 1383.

ب- مقالات پژوهشی

مقالات چاپ شده در مجلات خارجی ISI

1-Hadad Khodaparast, M.H., Mehraban Sangatash, M. , Karazhyan, R. , Habibi Najafi, M.B. and Beiraghi Toosi, S. EFFECT OF ESSENTIAL OIL AND EXTRACT OF Ziziphora clinopodioides ON YOGHURT STARTER CULTURE ACTIVITY.World Applied Science Journal 2 (3) 2007.
2- Parya Rahnama Vosough, Ali Mohammdi Sani, Masoomeh Meraban Sangatash, Reza Karazhyan. Assessing the ability of lactobacillus rhamnosus GG to bind aflatoxin B1 from contaminated cottonseed. BTAIJ, 7(1) 2013(28-33)
3- Mahdian,E, Karazhian,R. Effect of fat replacers and stabilizers on rheological, physiochemical and sensory properties of reduced - fat ice cream. J. Agr.Sci.Tech (2013) 15: 1163- 1174
4- Parya Rahnama Vosough and Ali Mohamadi Sani, Masoumeh Mehraban, Reza Karazhyan. In vitro effect of Lactobacillus rhamnosus GG on reduction of aflatoxin B1. Nutrition & Food Science Vol. 44 No. 1, 2014 pp. 32-40
5- Majid Rezayi, Reza Karazhian, Yadollah Abdollahi, Leila Narimani, Seyedeh Belin Tavakoly Sany, Saeid Ahmadzadeh & Yatimah Alias. Titanium (III) cation selective electrode based on synthesized tris(2pyridyl) methylamine ionophore and its application in water samples. SCIENTIFIC REPORTS 4: 4664
6- Majid Rezayi, Mostafa Ghasemi, Reza Karazhian, Mehran Sookhakian, and Yatimah Alias. Potentiometric Chromate Anion Detection Based on Co(SALEN)2 Ionophore in a PVC-Membrane Sensor. Journal of The Electrochemical Society, 161 (6) B1-B8 (2014).

مقالات چاپ شده در مجلات علمی وپژوهشی معتبر داخلی

1- معصومه مهربان سنگ آتش، رضا کاراژیان، محمد حسین حداد خداپرست، محمد باقر حبیبی نجفی و شهرام بیرقی طوسی. تاثیر اسانس و عصاره کاکوتی کوهی بر فعالیت باکتری های آغازگر ماست. مجله علوم وصنایع غذایی ایران دوره 3، شماره 4، زمستان 1385، صفحات 55-47
2- معصومه مهربان سنگ آتش، رضا کاراژیان، شهرام بیرقی طوسی. مطالعه اثر ضد میکروبی عصاره کاکوتی کوهی بر باکتری های مولد فساد و بیماری زای مواد غذایی مجله علوم وصنایع غذایی ایران. ، دانشگاه تربیت مدرس، دوره 4، شماره3، پاییز 86، صفحات 13-9
3- الهام مهدیان، مصطفی مظاهری تهرانی و رضا کاراژیان. اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت متابولیکی باکتریهای آغازگر و کیفیت ماست غلیظ شده. فصل نامه علمی و پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دوره 3، شماره1، بهار 85، صفحات 66-59
4- مصطفی مظاهری تهرانی، الهام مهدیان، رضا کاراژیان. اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باکتری‌های آغاز‌گر و کیفیت ماست، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان، جلد سیزدهم، شماره ششم، بهمن-اسفند 1385، صفحات 173-164
5- معصومه مهربان سنگ آتش، رضا کاراژیان، شهرام بیرقی طوسی. مطالعه اثر ضد میکروبی روغن فرار کاکوتی کوهی بر باکتری های مولد فساد و بیماری زای مواد غذایی.فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی سال ششم شماره بیست و سوم – تابستان 1386 صفحات 51-46
6- مهربان سنگ آتش معصومه,سرابی جماب محبوبه,کاراژیان رضا,نوربخش ریحانه,قلاسی فرحناز,وثوق امیرصالح,محسن زاده محمد. ارزیابی منابع آلودگی میکروبی موثر بر بادکردگی دوغ ایرانی در طول فرآیند تولید. پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی) بهار 1390 شماره 1 صفحات 55-45.
7- هاله صاحب قلم، علی محمدی ثانی، رضا کاراژیان، معصومه مهربان. حذف بیولوژیکی آفلاتوکسینB1 توسط مخمر ساکارومایسس سرویزیه در خوراک دام. فصلنامه علوم و فناوری غذایی. پذیرفته شده جهت چاپ.
8- الهام مهدیان، رضا کاراژیان، ساناز صبری. بررسی اثر جایگزینی چربی شیر با اینولین و کنسانتره پروتئینی شیر بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی کم چرب. مجلّه نوآوری در علوم و فنّاوری غذایی. سال پنجم. شماره چهارم. زمستان 1392.

مقالات تحقیقی ارائه شده به صورت شفاهی در کنفرانس های علمی خارجی

1- Hadad Khodaparast, M.H., Mehraban Sangatash, M. , Karazhyan, R. , Habibi Najafi, M.B and Beiraghi Toosi, S. EFFECT OF ESSENTIAL OIL AND EXTRACT OF Ziziphora clinopodioides ON YOGHURT STARTER CULTURE ACTIVITY. International conference on Innovation in food and bioprocess technologies, 12-14 December 2006, Asian Institute of technology, Pathumthani, Thailand.

مقالات تحقیقی ارائه شده به صورت پوستر در کنفرانس های علمی خارجی

1-Mohammad B. Habibi Najafi, Karazhyan R., Haddad Khodaparast M.H., Beiraghi Toosi S., and Mehraban M. Antimicrobial Activity of Ziziphora clinopodioides Essential Oil against some Food Spoilage and Pathogenic Organisms. in Yoghurt.IDF World Dairy Congress SHANGHAI 2006. Symposium on Dairy Science and Technology.

2- E.Milani1*, S.A. Mortazavi2, M. Moeenfard & R. Karajian3 Survey on traditional Kurdish cheese contamination by staphylococcus aureus & salmonella during ripening times. New challenges in food preservation. 2009 .Budapest Hungary

3- E.Milani1*, M. Moeenfard2, S.A. Mortazavi3 & R. Karajian2 The distribution of Enterobacteriaceae and some pathogenic micro-organisms in Kurdish cheese during ripening. New challenges in food preservation. 2009 .Budapest Hungary

4- Faezeh Tajalli, Samaneh Gazerani, Kiarash Ghazvini, Mahshid Khatami Rad, Reza Karajian. Incidence evaluation of streptococcus thermophilus bacteriophage in a yogurt industrial plant in Iran. New challenges in food preservation. 2009 .Budapest Hungary

5- Reza Karazhyan, Parya Rahnama Vosough, maziyeh shamahiri. Assessment of microencapsulated Bifidobacterium to remove AFM1 from simulated gastric model. IECFP 2013. Mashhad. Iran.

6- Elham Mahdian, Reza Karazhyan. Study the viability of Lactobacillus acidophilus in a soy based frozen yoghurt. IECFP 2013. Mashhad. Iran.

مقالات تحقیقی ارائه شده به صورت شفاهی در کنفرانس های علمی داخلی

1- مهدیان، الهام.، مظاهری تهرانی، مصطفی.، و کاراژیان، رضا. (1384). بهینه سازی شرایط فرآیند سازی تولید ماست چکیده از شیر تغلیظ شده با هدف حذف ضایعات، دومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس. صفحات 211-202
2- مهدیان، الهام.، مظاهری تهرانی، مصطفی.، و کاراژیان، رضا. (1385). اثر میزان چربی بر رشد و فعالیت متابولیکی باکتری‌ های آغازگر و کیفیت ماست معمولی، شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، گرگان. صفحه 28
3- علی محمدی ثانی، معصومه مهربان سنگ آتش، پریا رهنما وثوق، رضا کاراژیان. سم زدایی محیط کشت آلوده به آفلاتوکسینB1 با استفاده از لاکتوباسیلوس رامنوسوس. بیستمین کنگره ملی علوم صنایع غذایی 1390.
4- پریا رهنما وثوق، علی محمدی ثانی، رضا کاراژیان، معصومه مهربان سنگ آتش. "حذف بیولوژیکی آفلاتوکسین B1 در شرایط in vitro". همایش صنایع غذایی قوچان. اسفند 1390.
5- پریا رهنما وثوق، رضا کاراژیان، علی محمدی ثانی، معصومه مهربان سنگ آتش. "ارزیابی اتصال آفلاتوکسین B1 به سلول های باکتریایی در شرایط زنده و غیر زنده ". همایش صنایع غذایی قوچان. اسفند 1390.
6- هاله صاحب قلم، علی محمدی ثانی، رضا کاراژیان. " بررسی توانایی مخمر ساکارومایسس سرویزیه جهت کاهش آفلاتوکسین B1 درمحیط کشت آلوده شده". همایش صنایع غذایی قوچان. اسفند 1390.
7- الهام مهدیان، رضا کاراژیان، ساناز صبری." بررسی تاثیر جایگزین های چربی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی کم چرب". همایش صنایع غذایی قوچان. اسفند 1390.

مقالات تحقیقی ارائه شده به صورت پوستر در کنفرانس های علمی داخلی

1- سید محمد علی رضوی، خلیل بهزاد، مصطفی شهیدی نوقابی، رضا کاراژیان.(1384). پتانسیل کاربرد فرایندهای غشایی در صنعت قند. پانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، تهران.دانشگاه شهید بهشتی. صفحه 129
2- مصطفی مظاهری تهرانی، الهام مهدیان و رضاکاراژیان،. (1385). اثر افزایش ماده جامد کل شیر بر روند تخمیر ماست غلیظ شده، شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، گرگان. صفحه 124
3- رضا کاراژیان، محمد حسین حداد خداپرست، محمد باقر حبیبی نجفی، شهرام بیرقی طوسی، معصومه مهربان.(1385). بررسی اثر ضد میکروبی اسانس و عصاره گیاه کاکوتی کوهی بر برخی باکتری های مولد فساد و بیماری زای مواد غذایی در ماست. دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی ایران. اصفهان. صفحه 143
4- معصومه مهربان سنگ آتش ، محبوبه سرابی جماب ، رضا کاراژیان، ریحانه نوربخش، فرحناز قلاسی. ارزیابی کیفیت میکروبی هوای محیط فرایند کارخانجات تولید نوشیدنی سنتی ایرانی (دوغ). نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران 1389.
5- رضا کاراژیان، محبوبه سرابی جماب. " بررسی اثرات باقیمانده های دارویی در شیر و فراورده های لبنی و روش های تشخیص، کنترل و پیشگیری آن". همایش صنایع غذایی قوچان. اسفند 1390.
5- سمانه پیرانی، سید علی مرتضوی، مرضیه بلندی، رضا کاراژیان، امیر حسین الهامی راد. ارزیابی بقای باکتری ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس پلانتاروم در دسر لبنی سین بایوتیک بر پایه غلات. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. شیراز. آبان 1392
6- سمانه پیرانی، سید علی مرتضوی، مرضیه بلندی، رضا کاراژیان. فعالیت ضد میکروبی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در دسر شیری سین بایوتیک بر پایه غلات. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. شیراز. آبان 1392
7- سمانه پیرانی، سید علی مرتضوی، مرضیه بلندی، امیر حسین الهامی راد، رضا کاراژیان. فرمولاسیون تولید و آنالیز دسر لبنی بر پایه غلات. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. شیراز. آبان 1392
8- مرضیه کته شمشیری، رضا کاراژیان، پریا رهنما وثوق. توسط باکتری میکروانکپسوله شده بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در مدل شبیه سازی شده دستگاه M1 حذف آفلاتوکسین گوارش انسان. همایش کشوری کشاورزی، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین. قم. اسفند1391.
9- رضا کاراژیان، مرضیه کته شمشیری، پریا رهنما وثوق. حذف آفلاتوکسین M1 توسط باکتری میکروانکپسوله شده لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La-5) در مدل شبیه سازی شده دستگاه گوارش انسان. دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی. قوچان. اردیبهشت1392.

10 - Reza karazhyan, parya rahnama vosough, marziyeh shamshiri. Evaluation of encapsulated probiotic strains ability to reduce AFM1 from simulated gastric model. 21th national congress of food science and technology. 29 –31 oct 2013. Shiraz. Iran

11- Reza Karazhyan, Parya Rahnama Vosough, maziyeh shamahiri. Assessment of microencapsulated Bifidobacterium to remove AFM1 from simulated gastric model. IECFP 2013. Mashhad. Iran.

12- Elham Mahdian, Reza Karazhyan. Study the viability of Lactobacillus acidophilus in a soy based frozen yoghurt. IECFP 2013. Mashhad. Iran.

چاپ کتاب

1- آلاینده های شیمیایی در شیر و فراورده های لبنی. انتشارات جهاددانشگاهی مشهد 1390.

عضویت در کمیته های علمی و داوری مجلات

1- عضو کمیته علمی و داوری مقالات ارسالی همایش ملی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان. اسفند 1390.
2- عضو کمیته علمی و داوری مقالات ارسالی همایش ملی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان. اردیبهشت 1392.
2- داوری چند مقاله در مجله علمی و پژوهشی " نشریه پژوهش و فناوری در علوم و صنایع غذایی". پژوهشکده علوم و صنایع غذایی.

دوره‌های آموزشی

1ـ دوره آموزشی" آزمونهای فیزیکو شیمیایی و میکروبیولوژی فراورده‌های لبنی" از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان 1383.
2ـ دوره آموزشی" آزمونهای میکروبیولوژی فراورده‌های آردی ـ زعفران، کمپوت و کنسرو ـ نوشابه‌ها ، آبمیوه‌ها". از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان 1383.
3ـ دوره آموزشی" آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC/ 7025 "از شرکت پویندگان دنیای کیفیت 1382.
4ـ دوره آموزشی" کارآموزی شیر خشک" از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ کرج 1382.
5ـ دوره آموزشی" ممیزی داخلی ISO/IEC/ 7025 "از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان 1384.
6ـ دوره آموزشی" بازآموزی صنعت ماکارونی" از اداره نظارت بر مواد غذایی تهران 1377.
7ـ دوره آموزشی "کارآفرینی ویژه کارآفرینان نسل اول "از وزارت صنایع و معادن سازمان صنایع کوچک ایران 1382.
8- اولین کارگاه آموزشی" روش تحقیق در کشاورزی" از جهاددانشگاهی واحد مشهد 1384.
9- شرکت در کارگاه آموزشی" فناوری های نوین غیر حرارتی" در صنایع غذایی جهاددانشگاهی واحد مشهد 1387.
10- شرکت در کارگاه آموزشی" گزارش نویسی و مقاله نویسی در علوم کشاورزی" جهاددانشگاهی واحد مشهد 1387.
11- شرکت در کارگاه آموزشی نظری و عملی "بانک های اطلاعات ژنی و طراحی پرایمر" در پژوهشکده فناوری زیستی دانشگاه فردوسی مشهد 1389.
12- شرکت در کارگاه آموزشی نظری و عملی"PCR و الکتروفورز" در پژوهشکده فناوری زیستی دانشگاه فردوسی مشهد 1389.
13- شرکت در کارگاه آموزشی" استخراج DNA PCR و الکتروفورز "جهاددانشگاهی واحد مشهد 1389.

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved