تولید بستنی ماستی سین بایوتیک بر پایه تکنیک ریزپوشانی ارگانیسم‌ پروبایوتیک
بستنی ماستی یکی از فراورده‌های منجمد لبنی است که از نظر ویژگی‌های کیفی مشابه بستنی می‌باشد. این فراورده به دلیل دارا بودن باکتری‌های مفیداسید لاکتیک و انجام فرایند تخمیر ارزش تغذیه‌ای بالایی داشته؛ همچنین در مقایسه با بستنی حاوی مقادیر پائین‌تری از شکر و چربی می‌باشد. بستنی ماستی می‌تواند به عنوان یک حامل، برای تحویل میکروارگانیسم‌های پروبیوتیکی به بدن انسان در نظر گرفته شود.
دستاوردهای عمده طرح :
ثبت اختراع با عنوان فرایند ساخت بستنی سن­بایوتیک کم چرب بر پایه تکنیک ریز پوشانی ارگانیسم های پروبایوتیک
کسب رتبه اول پژوهشگران دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی در گروه کشاورزی و دامپزشکی در جشنواره پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی، 1389

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved