بررسی ویژگی های عملکردی کورکومین در مقایسه با رنگ های متداول درسیستم های مدل غذایی (ماکارونی و روغن)
امروزه با توجه به اثرات سوء و نامطلوب رنگ ها و آنتی اکسیدان های سنتزی بر روی بدن انسان، کاربرد افزودنی های طبیعی در محصولات غذایی مختلف و ایجاد محصولات با کیفیت و سالم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این طرح ویژگی‌های عملکردی شامل قدرت رنگ‌دهی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی سطوح مختلف کورکومین (رنگدانه طبیعی و عملگر موجود در زردچوبه) در دو محصول پر مصرف ماکارونی و روغن خوراکی مورد بررسی قرار گرفت و با افزودنی های سنتزی متداول مقایسه شد. بر اساس نتایج این تحقیق با کاربرد این افزودنی طبیعی در این دو محصول می توان علاوه بر ایجاد ویژگی های رنگی مناسب، محصولی سالم، عملگر و با ماندگاری بالاتر را به مصرف کننده عرضه نمود.
دستاورد عمده طرح:
ثبت اختراع با عنوان استخراج و معرفی آنتی اکسیدان طیبعی کورکومین برای کاربرد در صنایع روغن خوراکی ه

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved