پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

مشارکت با بخش خصوصی برای تجاری‌سازی محصولات فناورانه پژوهشکده صنایع غذایی در اولویت قرار دارد

سه شنبه ، 01 آذر 1401

مشارکت

معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی:
مشارکت با بخش خصوصی برای تجاری‌سازی محصولات فناورانه این پژوهشکده در اولویت قرار دارد
معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: افزایش دامنه تاثیرگذاری پژوهشکده، حفظ و ارتقای علمی پژوهشکده و دستیابی به اقتصاد پایدار سه رویکرد اصلی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در فعالیت‌‎ها و برنامه‌های پیش رو است.

 فرشته حسینی با بیان این مطلب افزود: توسعه دانش‌های فنی مرتبط با تقاضای جامعه و استفاده از ظرفیت‌های بین رشته‌ای در تعریف پروژه‌های کاربردی در دستور کار است.  

وی با اشاره به  طرح‌های فناورانه و نوآورانه ملی در حال اجرا در پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، ادامه داد: دراین راستا سعی داریم تا به صورت هدمند در بازار نقش آفرینی کنیم.

معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی تصریح کرد: در طرح‌های کارفرمایی و کلینیک غذا رویکرد تاثیرگذاری در صنعت را داریم و مشارکت با بخش خصوصی برای تجاری‌سازی محصولات فناورانه در اولویت قرار دارد.

عضو هیأت علمی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و بومی سازی دانش فنی‌های مرتبط با کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری  از ضایعات کشاورزی را از جمله فعالیت‌های پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در زمینه امنیت غذایی برشمرد و تاکید کرد: در فعالیت‌های آینده این پژوهشکده تمرکز بیشتری بر کمک به ارتقاء امنیت غذایی کشور خواهد بود.

وی از احداث مجتمع فناوری و نوآوری صنایع غذایی توسط پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی خبر داد و خاطرنشان کرد: درصدد هستیم تا با احداث این مجتمع زمینه رشد نخبگان این حوزه را فراهم آوریم.

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد