پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA
لیست مقالات
شماره ردیف
عنوان مقاله
تاریخ چاپ
1
----
1396/03/03
2
بررسی تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر سمیت زدایی آفلاتوکسینB1 در محیط شکمبه
1396/01/01
3
"Functional effects of xanthan gum on quality attributes and microstructure of extruded sorghum-wheat composite dough and bread "
1396/12/22
4
"The effect of organic and chemical fertilizers on anti-oxidant properties of Peppermint (Mentha Piperita L.) "
1397/10/23
5
A Comparative Study on Histamine Levels of Refrigerated Trout Fillets Using Competitive ELISA and HPLC Methods
1397/04/14
6
Comparative Study on the Effect of Heat Treatment and Sonication on the Quality of Barberry (Berberis Vulgaris) Juice.
1278/10/11
7
d
1396/10/25
8
df
1396/10/25
9
Effect of extrusion cooking of sorghum flour on rheology, morphology and heating rate of sorghumewheat composite dough
1396/06/22
10
Effect of extrusion cooking on chemical structure, morphology crystallinity and thermal properties of sorghum flour extrudates
1396/10/22
11
EFFECT OF GERMINATION ON NUTRIENTS, MINERAL, PHYTIC ACID AND ENZYME ACTIVITY OF MUNG BEAN
1396/12/22
12
Effects of different hydrocolloids on foaming properties of shrimp puree: a cluster analysis
1396/09/10
13
From formulation of acrylamide-based hydrogels to their optimization for drug release using response surface methodology
1397/03/28
14
Grass Pea (Lathyrus sativus L.) Protein Isolate: Study of Extraction Optimization, Protein Characterizations, Structure and Functional Properties.
1397/10/22
15
Grass Pea (Lathyrus sativus L.) Protein Isolate: The Effect of Extraction Optimization and Drying Methods on the Structure and Functional Properties
1397/10/22
16
Investigation of acyclovir-loaded, acrylamide-based hydrogels for potential use as vaginal ring
1397/03/29
17
Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria in Kurdish Cheese during Ripening using 16S rRNA Gene Sequence Analysis
1396/06/23
18
m,
1396/10/25
19
Mechanical Properties and Swelling Behav- ior of Acrylamide Hydrogels using Mont- morillonite and Kaolinite as Clays
1398/03/11
20
Ohmic Heating of Aloe vera Gel: Electrical Conductivity and Energy Efficiency
1397/02/23
21
OPTIMIZATION OF LOCAL TRADITIONAL FERMENTED COW MILK, GORMAST PRODUCTION PROCESSES USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY AND EVALUATION OF PHYSICOCHEMICAL, AMINO ACIDS AND FATTY ACIDS PROFILE, MICROBIOLOGICAL AND ORGANOLEPTIC PROPERTIES
1278/10/11
22
Physical and functional evaluation of puffed snack prepared from oleaster powder nd navy bean powder
1396/10/08
23
Physicochemical and sensory properties of extruded sorghum–wheat composite bread
1397/10/23
24
PHYSICOCHEMICAL, ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS AND IMAGE ANALYSIS OF THE DOUGHNUT ENRICHED WITH OLEASTER FLOUR
1396/05/10
25
Synthesizing and characterizing novel nano Ag-bentonite/ zeolite compounds and their determining in vitro antifungal properties against rainbow trout pathogen, Saprolegnia sp.
1278/10/11
26
Use of Iranian Milkweed Seed Oil to Increase Oxidative Stability of Olive Cultivar Roghani Oil
1396/03/10
27
Using an image processing based technique and predictive models for assessing lipid oxidation in rainbow trout fillet
1396/03/10
28
Utilization of modified atmosphere packaging to extend shelflife and maintain quality of khalal Barhi date
1397/10/23
29
اثر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر روی خصوصیات کیک کم کالری پخته شده به ر.ش مایکروویو و تخمین زمان ماندگاری محصول نهایی با استفاده از روش ASLT
1397/02/23
30
اثر پاستوریزاسیون متداول و اهمی بر ترکیبات زیست فعال ژل آلوئه ورا
1394/06/24
31
اثر پاستوریزاسیون و نگه داری بر ترکیبات زیست فعال ژل آلوئه ورا
1398/02/15
32
اثر ترکیب خوراک و متغیرهای فرایند بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی فومهای جامد تشکیل شده از نشاسته ذرت و دانه کنجد به روش اکستروژن
1278/10/11
33
ارزيابي ويژگي هاي رنگي و بافت سنجي دانه هاي انار طي دوره نگهداري و بهينه يابي شرايط مختلف بسته‌بندي با استفاده از روش سطح پاسخ
1396/05/01
34
ارزیابی تأثیر فرایند اکستروژن بر خصوصیات فراورده اکسترود شده خلر
1396/06/23
35
ارزیابی تاثیر ریزپوشانی ترکیبی با عصاره آویشن بر زنده‌مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
1278/10/11
36
ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، پروفایل اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه، ویژگیهای میکروبیولوژیکی و حسی محصول سنتی گورماست پروبیوتیک به روش سطح پاسخ
1278/10/11
37
ارزیابی عملکرد ریزپوشانی به همراه عصاره های گیاهی بر زنده مانی باکتری های پروبیوتیک در طی مدت نگهداری در آب میوه
1278/10/11
38
ارزیابی فعالیت ضد کپکی رنگ طبیعی آناتو در شرایط آزمایشگاهی"
1397/10/23
39
استخراج نیمه صنعتی پکتین از ضایعات پرتقال و ارزیابی ویژگی‎های کمی و کیفی آن
1398/02/19
40
بررسي اثر فرايند فراصوت دمايي بر خصوصيات کيفي عصاره زرشک بي‌دانه
1396/08/23
41
بررسي اثرمتغير هاي دمايي و رطوبتي فرايند اكستروژن بر برخي خواص عملكردي و پارامترهاي رنگ كنسانتره پروتئينهاي سويا
1396/10/23
42
بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره چای سیاه
1395/10/01
43
بررسی اثر تعداد لایه­ها و غلظت­های مختلف پوشش­های خوراکی کربوکسی متیل سلولز و کاراگینان بر کارایی فرایند خشک کردن اسمزی سیب زرد لبنانی
1397/10/23
44
بررسی اثر چلاته کنندگی عصاره چای سیاه
1396/07/01
45
بررسی اثر شرایط استخراج بر پارامترهای رنگی پودر کورکومین حاصل از ریزوم زردچوبه
1396/04/03
46
بررسی اثر شرایط استخراج بر پارامترهای رنگی پودر کورکومین حاصل از ریزوم گیاه زردچوبه (Curcuma longa با استفاده از روش سطح پاسخ
1397/01/01
47
بررسی اثر شرایط فرایند اکستروژن وفرمولاسیون بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میان وعده حجیم بر پایه کنجاله بادام و بلغور ذرت
1396/06/23
48
بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره های آبی، اتانولی و هیدروالکلی اندام های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا (Salvia chorasanica) علیه برخی باکتری های عامل فساد و مسمومیت
1396/05/01
49
بررسی اثر ضد باکتریایی کیتوزان حاوی اکسید نقره و بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی در مقابل یرسینیا راکری (Yersinia ruckeri) جدا شده از ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
1397/01/20
50
بررسی اثر لاکتو باسیلوس کازئی بر کاهش میزان آفلاتوکسین M1 در ماست پروبیوتیک در طول مدت زمان ماندگاری آن
1396/04/01
51
بررسی تأثیر آرد سورگوم اکسترودشده و هیدروکلوئیدها بر ویژگی هاي فیزیکو شیمیایی کوکی فاقد گلوتن
1397/10/23
52
بررسی تأثیر باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس بر سمیت زدایی آفلاتوکسینB1 در شرایط برون تنی
1396/07/01
53
بررسی تأثیر شرایط فرآیند اسمز و فراصوت بر میزان آبگیری ورقه های نارنج
1278/10/11
54
بررسی تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر سمیت زدایی آفلاتوکسینB1 در محیط شکمبه -110-
1397/10/23
55
بررسی عملکرد قابلیت ضد باکتریایی ترکیبات جدید بنتونیتی اصلاح شده علیه باکتریهای بیماریزای آبزیان: Aeromonas hydrophila و Streptococcus iniae
1278/10/11
56
بررسی ویژگی های رئولوژیکی دسر لبنی کم کالری حاوی سه گونه صمغ کتیرا
1398/02/10
57
بهبود کیفیت دانه های انار رقم بجستانی با استفاده از بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و پوشش آلوئه ورا طی زمان نگهداری
1278/10/11
58
بهينه سازي شرايط استخراج رنگدانه كوركومين از ريزوم زردچوبه با(RSM) استفاده از تكنيك رويه سطح پاسخ
1397/07/15
59
بهينه سازي فرمولاسيون كره كدو حلوايي حاوي ميكروكريستالين سلولز و نشاسته اصلاح شده براساس ويژگي هاي بافتي و رنگي به روش سطح پاسخ
1396/02/01
60
بهینه سازی استخراج پکتین از ضایعات پرتقال با استفاده از روش اهمی
1396/04/27
61
بهینه سازی استخراج گرمایی عصاره آبی میوه عناب و مقایسه آن با عصاره هیدروالکلی
1398/02/21
62
بهینه سازی تولید کلروفیلین مس از چمن و بررسی پایداری آن در نوشیدنی نعناع طی زمان نگه داری
1398/02/19
63
بهینه سازی شرایط استخراج رنگ طبیعی کلروفیل از یونجه و بررسی ویژگی های کمی و کیفی آن در مقایسه با منابع گیاهی مختلف
1396/10/20
64
بهینه سازی شرایط استخراج رنگدانه کورکومین از ریزوم زردچوبه با استفاده از تکنیک رویه سطح پاسخ
1397/01/01
65
بهینه سازی شرایط استخراج کورکومین با استفاده تکنیک رویه سطح پاسخ
1278/10/11
66
بهینه¬سازی استخراج گرمایی عصاره ابی میوه عناب و مقایسه آن با عصاره هیدروالکلی
1398/02/21
67
پتانسیل روش حرارت دهی اهمی برای استخراج پکتین از ضایعات پرتقال
1398/02/19
68
پيش‌بيني تاثير تيمارهاي ازن، کيتوزان و دما بر ميزان اسيديته خرماي مضافتي در طول دوره نگهداري با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي
1278/10/11
69
تاثير ميزان سبوس و متغيرهاى فرايند اکستروژن بر روى ويژگى هاى عملکردى پودر فورى آرد گندم
1395/06/15
70
تاثير نوع بسته بندي و پوشش خوراکي کيتوزان بر ويژگي فيزيکوشيميايي و حسي خيار گلخانه اي طي دوره نگهداري
1396/04/02
71
تاثیر پوشش دهی با کاراگینان و کربوکسی متیل سلولز در فرایند اسمز بر زمان خشک شدن و میزان باز جذب آب در سیب زرد لبنانی
1397/10/23
72
تاثیر روش فراصوت بر استخراج رنگ خوراکی کلروفیل از برگ شاتوت
1396/06/20
73
تاثیر میکروکریستالین سلولز و نشاسته اصلاح شده در فرمولاسیون کره کدو حلوایی و ارزیابی ويژگی های فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی به روش سطح پاسخ
1397/05/01
74
تعیین فعالیت ضد میکروبی رنگ طبیعی بیکسین بصورت این ویترو و کاربرد ان در سیستم مدل غذایی اسنک حجیم
1397/11/01
75
توليد اسنک حجيم حاوی پودر آب پنير تخم مرغ و ارزيابي ويژگيهای آن
1396/09/24
76
توليد ظروف خوراکي مناسب براي بسته بندي موادغذايي و بررسي ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و مکانيکي آنها با استفاده از روش سطح پاسخ
1396/03/24
77
ژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی بیسکویتتاثیر جایگزینی شکر با اریتریتول بر وی
1278/10/11
78
شناسایی اجزاي تشکیل دهنده اسانس از اندام هوایی گیاه (florida Rubia) روناس صخره زي
1396/03/01
79
طبقه‌بندی شیر خام با استفاده از روش‌های تشخیص الگو
1396/06/01
80
مدلسازی خشک کردن میوه ازگیل تحت شرایط خلأ
1393/02/23
81
مدلسازی و بهینه یابی خصوصیات بافتی و فیزیکوشیمیایی کیک کم کالری پخته شده به روش مایکروویو با استفاده از متدولوژی سطح پاسخ(RSM)
1394/10/20
82
مقایسه روش های آنزیمی، اهمی و متداول بر بازده و ویژگی های کیفی پکتین استخراجی از ضایعات پرتقال
1397/02/27
83
مقایسه ویژگی های فیلم های کامپوزیت زیست تخریب پذیر برپایه نشاسته حاوی کندر، زئین و پلی وینیل الکل با هدف کاربرد در بسته بندی محصولات غذایی
1397/10/24
84
مقایسه ویژگی های کیفی پودر میوه نسترن کوهی سه منطقه ایران با نمونه تجاری وارداتی
1396/07/28