پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

طرح های پژوهشی

شماره ردیف
عنوان طرح پژوهشی
تاریخ انعقاد قرار داد
1
بررسي مطالعاتي اجراي سيستم HACCP در صنايع لبني
1378/08/23
2
اجراي مديريت انرژي در صنايع شير
1379/03/29
3
استقرار سيستم HACCP در كارخانه شير پاستوريزه مشهد(خط پنير)
1380/04/16
4
بهينه سازي سانتريفوژهاي معمولي جهت توليد ماست تغليظ شده
1380/04/16
5
استفاده از ضايعات كارخانجات غذائي بر مبناي كلاژن در تهيه فيلمهاي بسته بندي مواد غذائي
1380/04/24
6
بررسي اثر دي استيل برروي زمان نگهداري خامه پاستوريزه
1380/06/03
7
مطالعات اوليه در زمينه فرآورده هاي غذائي سويا
1381/02/15
8
انجام مطالعات اوليه و توليد آزمايشگاهي مايونز سويا
1381/07/17
9
بهينه سازي توليد پودر خرما جهت توليد شير خرما
1382/05/15
10
بررسي آلودگي ميكربي بستني هاي توليد شده در واحدهاي سنتي و صنعتي و مقايسه آن در دو فصل تابستان و زمستان
1382/08/01
11
بررسي اثر درصد ماده جامد و روش تغليظ، بر ويژگيهاي كيفي ماست تغليظ شده
1382/08/21
12
بررسي اثر WPC و كازئين هيدروليز شده بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي، ميكروبي و حسي ماست هاي تهيه شده با استارترهاي عمومي و پروبيوتيك
1382/10/13
13
مطالعه اثر ضد ميكربي گياه كاكوتي ( Zizphora Kakuti ) بر برخي باكتري هاي مولد فساد در بيماري زائي مواد غذائي در محيط كشت و اثر آن در زمان نگهداري محصولات لبني
1382/11/12
14
طرح جامع اصلاح، بهبود و توسعه فناوري فرآورده‌هاي لبني ( مرحله اول )
1384/01/17
15
توليد آزمايشگاهي کازئين هيدروليزه به روش آنزيمي جهت استفاده در تهيه شيرخشک کودک
1384/05/01
16
بررسي اثر تخمير لاكتيكي ( لاكتوس باسيلوس پلانتاريوم ) بر بافت، طعم و زمان ماندگاري نان حجيم ( باگت )
1386/03/01
17
مقايسه خواص آنتي‌اكسيداني و ضد راديكالي عصاره متانلي سبزي‌هاي برگي ( مورد استفاده بصورت تازه‌خوري ).
1386/03/01
18
بهينه‌سازي فرمولاسيون سرخ‌كردني به منظور افزايش پايداري حرارتي و كاهش جذب روغن در محصولات سرخ‌شده
1386/03/15
19
توليد فيلم ضدميكروبي بر پايه WPI
1387/01/15
20
کاربرد فراصوت در فرآيندهاي مواد غذايي
1387/03/01
21
بررسي اثر جايگزيني شيره خرما، افزودن پايداركننده و تركيبات مولد و رنگ بر ويژگي‌هاي فيزيكوشيميايي، رئولوژيكي و حسي ماست
1387/05/01
22
بهينه‌سازي فرآين تخمير سبزيجات غوطه‌ور در آب گوجه‌فرنگي.
1387/05/01
23
بهينه‌سازي فرآيند تخمير سبزيجات غوطه‌ور در آب گوجه‌فرنگي.
1387/05/01
24
تعيين و كنترل عوامل ايجادكننده طعم و آروماي نامطلوب و بادكردگي در محصول دوغ پاستوريزه کد 11-1537
1387/05/01
25
بهينه‌سازي فرمولاسيون سوسيس كوكتل به‌منظور توليد فراورده‌هاي گوشتي رژيمي ( كم چرب )
1387/05/12
26
بررسي امكان توليد همبرگر رژيمي(كم چرب) با استفاده از جايگزين چربي
1387/05/13
27
بهينه سازي فرمولاسيون چند نوع اسنک بر پايه سيب زميني و غلات جهت ارتقاءارزش تغذيه اي
1387/07/07
28
توليد چيپس کم چرب با استفاده از پوشش هاي هيدروکلوئيدي
1387/07/07
29
بهينه‌سازي شرايط استخراج اينولين از برخي گياهان بومي به كمك روش سطح پاسخ ( RSM )، توسط امواج فراصوت ومقايسه آن با روش متداول کد 1597
1387/09/10
30
تعيين ميزان باقيمانده دي‌اكسيدگوگرد در انواع مهم كشمش توليدي در استان خراسان رضوي کد 1659
1387/12/20
31
بررسي پتانسيل آلودگي به قارچ هاي مولد توكسين در انواع مهم كشمش توليدي در استان خراسان رضوي به وسيله محيط كشت هاي اختصاصي
1388/02/01
32
بهينه‌سازي فرآيند توليد چيپس سيب‌زميني براي كاهش توليد آكريلاميد1693-11.
1388/04/22
33
بررس اثرات رژيم و مكملهاي غذايي بر روي افزايش عملكرد قايقرانان حرفه‌اي
1388/05/15
34
بررسي جامع و معرفي آلاينده هاي موجود در شير و فرآوردههاي لبني
1388/05/15
35
مطالعه ويژگيها ،كاربردها و نحوه توليد رنگهاي طبيعي در صنايع غذايي
1388/07/01
36
بررسي اثر ضد ميکروبي عصاره تيموس ولگاريس در سس مايونز و ارزيابي خصوصيات کيفي و ميکروبي سس
1388/07/15
37
مروري برفناوري اكستروژن وكاربرد هاي آن درفرآوري مواد غذايي
1388/07/15
38
ارزيابي قدرت رنگ دهي و آنتي اکسيداني کورکومين زردچوبه در سيستم مدل غذايي : روغن خوراکي
1388/10/01
39
توليد بستني ماستي سين با يو تيک بر پايه تکنيک ريز پوشاني ارگا نيسم پرو با يو تيک
1388/12/10
40
بررسي قدرت رنگي و ضد ميکروبي کورکومين در مقايسه با رنگ هاي متداول در سيستم مدل غذايي :ماکاروني
1388/12/12
41
بررسي امکان استفاده از برخي منايع طبيعي و ضايعات صنايع تبديلي مواد غذايي در استحصال پيگمان هاي طبيعي
1388/12/15
42
بررسي پايداري وخصوصيات كوركومين ريزپوشاني شده توسط بيوپليمر با تكنيك ميكروانكپسولاسيون
1389/02/23
43
بهبود کيفيت تغذيه اي نمک هاي خوراکي توسط غني سازي مظاعف يا چندگانه با انواع ريز مغذي ها
1389/03/06
44
بهينه سازي شرايط استخراج رنگدانه کورکومين از ريزوم زرد چوبه با استفاده از امواج فراصوت و مقايسه آن با روش متداول (ماسراسيون) 1884
1389/03/22
45
ارزيابي سطح افلاتوکسين b1 در خوراک دام و تعيين ميزان آلودگي آفلاتوکسين m1 در شير گاوداري هاي تحت پوشش رکوردگيري استان خراسان رضوي11-1880
1389/04/08
46
طرح ارزيابي ويژگي هاي عملگري ايزوله پروتئين نخود
1389/09/01
47
كاربرد تكنيك پردازش تصوير در ارزيابي پايداري و ويژگي هاي كيفي پيگمان كوركومين
1390/03/10
48
تعيين ميزان آلودگي قارچي و شناسايي قارچ هاي مولد اكراتوكسين در ارقام مختلف كشمش در استان خراسان رضوي به روش مولكولي PCR
1390/04/01
49
توليد دارويTopotecan hydrochloride به صورت كپسول يك ميلي‌گرمي
1390/07/09
50
استخراج و ارزيابي ويژگي هاي كيفي پيگمان هاي بيكسين و نوربيكسين دانه اناتو با كمك تكنيك هاي كروماتوگرافي
1390/08/15
51
توليد رنگ خوراكي زرد از منابع طبيعي
1390/08/30
52
توليد اسنك استرود شده برپايه مخلوط ذرت و نخود
1390/09/01
53
توليد اسنك از طريق اكستروژن مخلوط ذرت و عدس.
1390/09/08
54
بررسي امكان استفاده از اسانس هاي و عصاره هاي گياهي به منظور كنترل رشد و جلوگيري از توليد آفلاتوكسين بوسيله آسپرژيلوس پارازيتكوس در محيط كشت و خوراك دام
1390/09/26
55
بررسي امكان استفاده از اسانس هاي و عصاره هاي گياهي به منظور كنترل رشد و جلوگيري از توليد آفلاتوكسين بوسيله آسپرژيلوس پارازيتكوس در محيط كشت و خوراك دام
1390/09/26
56
توليد فراورده اكسترودشده حاوي كنجد
1390/10/01
57
معرفي روش مولکولي RT-PCR به منظور بررسي پتانسيل آلودگي به قارچ هاي مولد اکراتوکسين در ارقام مختلف کشمش در استان خراسان رضوي
1391/01/25
58
توليد و ارزيابي ويژگي هاي عملکردي ايزوله پروتئين خلر با هدف کاربرد در فرآورده اکسترود شده
1391/04/22
59
بررسي تاثير مخمر ساکاروميسس سرويزيه بر کاهش آفلاتوکسين M1 در شير
1391/07/01
60
بهينه سازي شرايط استخراج آنتوسيانين از Rosell (چاي ترش)
1391/09/01
61
تولید بسته بندی فعال ضدمیکروبی برپایه سیستم سوئیچ بیولوژیک 2067-11
1391/11/10
62
جايزه ارائه و چاپ مقالات و هزينه سفر براي ارائه مقاله (گروه فرآوري مواد غذايي)
1392/01/01
63
خدمات تخصصي توليد پودر اينولين
1392/03/01
64
بهينه سازي شرايط حذف بيولوژيکي آفلاتوکسين M1 به وسيله Mycosorob و تاثير آن بر ويژگي هاي کيفي شير
1392/03/18
65
توليد و ارائه فرمولاسيون نان غني شده (بربري و سنگک) با سبوس گندم اکسرود شده
1392/03/30
66
بهينه سازي شرايط استخراج، رنگدانه ليکوپن از ضايعات صنايع غذايي به روش رويه سطح پاسخ RSM و ارزيابي پايداري آن در سيستم مدل غذايي 2050-11
1392/04/08
67
کارگاه آمار پيشرفته طرح مرکب مرکزي چرخش پذير وکاربرد آن درطراحي پروژه هاي تحقيقاتي
1392/04/12
68
بهينه‌سازي شرايط استخراج رنگدانه ليکوپن از ضايعات کارخانجات صنایع تبدیلی گوجه­فرنگی به روش سطح پاسخ(RSM ) و ارزيابي پايداري آن در سيستم مدل غذايي 2050-11
1392/05/20
69
بررسي امکان توليد فيلم هاي پليمري فعال گيرنده اکسيژن بر پايه نمک فلزي آسکوربات و اتيلن وينيل الکل جهت بسته بندي مواد غذايي
1392/06/01
70
توليد ايزوله هاي پروتئين از منابع بومي و ارزيابي ويژگي هاي عملکردي آنها با هدف کاربردي در فرمولاسيون مواد غذايي 20-2168
1392/10/18
71
ارزيابي پايداري رنگ هاي طبيعي (بيکسين و کورکومين) در سيستم هاي مدل غذايي (کيک، پاپ کورن و پفک)
1392/12/01
72
ارائه ساختار ترکيبي (فرمولاسيون) و تهيه نان فراسودمند کم گلوتن با استفاده از ساير توليدات کشاورزي
1392/12/05
73
دستيابي به فناوري توليد زعفران با درجه کيفي دارويي به شرح پيوست1
1392/12/20
74
اولين همايش ملي ميان وعده هاي غذايي
1393/02/06
75
استخراج كوركومين از پودر زرچوبه و توليد قرص يك گرمي خوراكي كوركومين
1393/05/22
76
استخراج آنتوسيانين از چاي ترش و كاربرد آن در توليد قرص خوراكي
1393/06/01
77
ارزيابي اثر روغن زيتون تلخ بر روي مايت درمانيسوس گالينه
1393/08/24
78
راه اندازي خط توليد اکسترودر
1393/11/04
79
ارزیابی پایداری رنگ های طبیعی (بیکسین و کورکومین) در سیستم های مدل غذایی (کیک، پاپ کورن، و پفک)
1393/11/10
80
توليد نيمه صنعتي اسنک حجيم بر پايه فراورده جنبي صنايع پخت
1393/11/24
81
دستيابي به فناوري توليد اسنک حجيم طعم دار بر پايه ضايعات فراورده هاي پخت (خط توليد نان حجيم) نان مزرعه
1393/12/13
82
تولید نیمه صنعتی رنگ های خوراکی با هدف کاربرد در صنایع غذایی و دارویی
1394/03/06
83
توليد نيمه صنعتي رنگهاي طبيعي با هدف كار برد در صنايع غذايي و دارويي
1394/03/20
84
فناوري استخراج و تخليص اينولين از منابع بومي با هدف كاربرد در فراورده هاي غذايي و دارويي
1394/03/20
85
دستيابي به دانش فني توليد سبوس برنج تثبيت شده و ارزيابي زمان ماندگاري فراورده
1394/07/11
86
دستيابي به دانش فني توليد سبوس برنج تثبيت شده و ارزيابي زمان ماندگاري فراورده.
1394/07/11
87
افزايش ماندگاري محصولات اکسترد شده سين بايوتيک با استفاده از بسته بندي مناسب 2306-20.
1394/09/09
88
افزایش ماندگاری محصولاتاکسترد شده سين بايوتيک با استفاده از بسته بندي مناسب 2306-20
1394/09/09
89
توليد خوراک دام بر پايه دانه سوياي کامل به روش اکستروژن
1394/10/20
90
بهينه‌سازي شرايط استخراج رنگ آناتو در مقیاس نیمه صنعتی و ارزيابي پايداري آن به صورت invitro و در سيستم مدل غذايي
1394/11/10
91
بهینه سازی کاربرد رنگ های خوراکی طبیعی در فرمولاسیون دراژه (پوشش خوراکی) اسنک برپایه ذرت
1394/11/10
92
بررسي تاثير متغيرهاي فرايند بر ويژگي‌هاي فيزيکوشيميايي اسنک حجيم نشاسته ذرت حاوي کنجد
1394/11/24
93
بهينه سازي کاربرد رنگهاي خوراکي طبيعي در فورمولاسيون دراژه(پوشش خوراکي )اسنک حجيم
1394/11/24
94
دستيابي به دانش فني توليد سبوس برنج تثبيت شده و ارزيابي زمان ماندگاري فراورده
1394/11/24
95
راهکارهای عملیاتی جهت پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگی خوراک دام و شیر خام به سم آفلاتوکسین بر پایه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ( HACCP)
1394/11/24
96
فناوري استخراج و تخليص اينولين از منابع بومي با هدف کاربرد در فراورده هاي غذايي و دارويي
1394/11/24
97
دستيابي به فناوري توليد اسنک حجيم بر پايه فراورده جنبي خط توليد باگت حاوي پوشش طعم دهنده - نان مزرعه
1394/12/02
98
فرمولاسيون پوشش دهنده کم چرب سين بيوتيک با هدف توليد بيان وعده غذايي حجم فراسودمند کد 2353.
1394/12/26
99
توليد سبوس برنج توليد شده براساس دانش فني کسب شده در قرارداد
1395/03/18
100
" تاثير فرايند اکستروژن بر ويژگي هاي ساختاري و عملکردي آرد گندم حاوي صمغ زانتان"..
1395/04/20
101
استخراج رنگدانه کلروفیل از آلفاآلفا با استفاده از روش های متداول و آنزیمی
1395/11/10
102
بهینه سازی فرمولاسیون محصولات آلوئه ورا با استفاده از افزودنی های غذایی و اصلاح فرایند
1395/11/10
103
تولید پودر آلوئه ورا (از ژل خالص و پالپ) با رنگ و کیفیت مطلوب با استفاده از روش خشک کن پاششی به منظور کاربرد در صنایع غذایی، داروئی و آرایشی - بهداشتی
1395/11/10
104
بررسي امكان توليد كيك كم كالري با استفاده از شيره خرماو اينولين به منظور جايگزيني براي قند و چربي
1395/11/18
105
بررسي جامع تاثير استفاده از جايگزين هاي چربي و شكر و پيتيدهاي زيست فعال در فورمولاسيون فراورده هاي غذايي درارتقاء سطح سلامت مصرف کنندگان
1395/11/18
106
بررسی جامع تاثیر استفاده از جایگزین های چربی و شکر و پپتیدهای زیست فعال در فرمولاسیون فرآورده های غذایی در ارتقاء سطح سلامت مصرف کنندگان
1395/11/18
107
بررسی امکان تولید کیک کم کالری با استفاده از شیره خرما و اینولین به منظور جایگزین برای قند و چربی
1395/11/24
108
توليد سبوس برنج توليد شده براساس دانش فني کسب شده در قرارداد
1395/11/24
109
بررسی تاثیر موم کارنوبا و امولسیفایر مناسب (SMS، GMO، GMS) بر ویژگی های فیزیکی روغن کانولا و مقایسه آن با روغن نیمه جامد
1396/01/01
110
بهینه¬سازی فرمولاسیون پنیر خامه¬ای و افزایش زمان ماندگاری آن
1396/02/15
111
بهبود و افزایش عمر ماندگاری سوهان کنجدی حاوی دانه آفتابگردان با استفاده از افزودنی¬های مجاز خوراکی طبیعی و گیاهی
1396/03/10
112
بررسی کارایی عناب و سنجد در توليد فراورده های غذایی بافت داده شده
1396/04/17
113
انتخاب بهترین نمونه نسترن کوهی وحشی (Rosa canina L.) از مناطق آب و هوایی مختلف کشور و بررسی تاثیر شرایط بسته بندی و نگه داری بر ترکیبات زیست فعال نمونه
1396/05/21
114
بررسی امکان تهیه محصولات فراسودمند بر پایه قارچ خوراکی-دارویی انوکی و رنگ های طبیعی
1396/07/01
115
تاثیر فناوری اکستروژن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی فرآورده های حجیم حاوی دانه های روغنی مغزها
1396/10/25
116
تولید نیمه صنعتی رنگدانه کلروفیل با استفاده از روشهای متدوال و امزیمی و پایدارسازی آن
1396/10/25
117
بررسی شرایط فرایند اکستروژن بر ویژگي فیزیکوشیمیایی اسنک حجيم حاوي دانه صیفی جات
1396/10/30
118
بررسی امکان تولید محصولات فراسودمند برپایه میوه عناب
1396/11/24
119
پیش امکان¬سنجی ضرورت تولید فراورده¬های غذایی رژیمی
1396/11/24
120
بررسی جامع تاثیر استفاده از جایگزین¬های چربی و شکر و پپتیدهای زیست فعال در فرمولاسیون فرآورده¬های غذایی در ارتقاء سطح سلامت مصرف کنندگان
1397/01/01
121
دستیابی به دانش فنی تولید آرد غنی شده با مشتقات پروتئینی سویا با هدف تولید نان حجیم فراسودمند ویژه افراد مبتلا به فشار خون
1397/01/01
122
دستیابی به دانش فنی تولید شکلات حاوی ترکیبات کاهنده استرس
1397/01/01
123
تولید ژله با استفاده از رنگیزه آبی فیکوسیانین
1397/02/24
124
فرمولاسیون و تدوین دانش فنی تولید پرمیکس جایگزین چربی
1397/04/23
125
توليد مکمل فيبري فراسودمند به روش اکستروژن بر پايه محصولات جانبي کشاورزي و صنايع تبديلي
1397/04/23
126
طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی شورتنینگ از روغن¬های گیاهی و مقایسه ویژگی های آن با شورتنینگ تجاری
1397/04/23
127
بهبود بافت و ماندگاری شیرینی باقلوا
1397/07/24
128
تولید مکمل غذایی تغلیظ شده نسترن کوهی به صورت یا کپسول جهت بهبود بیماری آرتروز
1397/09/18
129
افزایش ماندگاری محصولات اکسترودشده سین بایوتیک با استفاده از بسته بندی مناسب کد 2306
1397/11/24
130
فرمولاسيون پوشش طعم دهنده کم چرب سين بيوتيک با هدف توليد ميان وعده غذايي حجيم فراسودمند کد 2353
1397/11/24
131
کاربرد رنگ هاي خوراکي در فرمولاسيون پوشش طعم دهنده انواع اسنک حجيم
1397/11/24
132
دستیابی به دانش فنی تولید شکلات حاوی ترکیبات افزایش دهنده حافظه
1397/12/12
133
بهبود فرمولاسیون پوشش و طعم فراورده¬های اکسترود شده حاوي دانه روغنی و مغز
1397/12/15
134
بهينه سازي فرايند ريزپوشاني و استفاده از رنگ‌دانه هاي استحصال شده از جلبك اسپپروليناپلاتنسيس در فرآورده‌هاي غذايي
1398/02/23

اخبار و رویداد