تولید خمیرترش با استفاده از فناوری زیستی
امروزه تخمیر جزء لاینفک صنعت نانوائی محسوب می‌شود و تحقیقات نشان می‌دهد خمیری که با استفاده از استارتر مناسب و رعایت اصول و شرایط صحیح تهیه ‌گردد نانی با کیفیت بالا تولید می‌نماید. باکتری‌های لاکتیکی از طریق تولید اسید لاکتیک، آروما و موادمعطر، ترکیبات ضدکپک و تشدید فعالیت مخمر‌ها باعث افزایش ماندگاری و ارتقاء کیفیت نان می‌گردند. در این پژوهش امکان استفاده از سطوح مختلف خمیرترش در فرمولاسیون نان‌های حجیم مورد بررسی قرار گرفت.


دستاورد عمده طرح:
ثبت اختراع با عنوان تولید خمیر ترش با استفاده از فناوری زیستی

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved