معرفی برخی از طرح های شاخص پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

تولید آزمایشگاهی کازئین هیدرولیزه به روش آنزیمی جهت استفاده در تهیه شیر خشک کودک

تولید خمیرترش با استفاده از فناوری زیستی

بهینه سازی شرایط استخراج اینولین از برخی گیاهان بومی به کمک روش سطح پاسخ، توسط امواج فراصوت و مقایسه آن با روش متداول

تولید بستنی ماستی سین بایوتیک بر پایه تکنیک ریزپوشانی ارگانیسم‌ پروبایوتیک

بهینه‌سازی فرمولاسیون و تعیین زمان مناسب دورریزی روغن سرخ‌کردنی به منظور افزایش پایداری حرارتی آن (طول زمان استفاده روغن) در حین فرایند تولید و کاهش جذب روغن در محصول سرخ‌شده

تولید محصولات گوشتی کم چرب با استفاده از جایگزین های چربی

مطالعه ویژگی ها، کاربردها و نحوه تولید رنگ های طبیعی در صنایع غذایی

بررسی جامع آلاینده های شیمیایی شیر و فراورده های لبنی

بهینه‌سازی شرایط استخراج رنگدانه کورکومین از ریزوم زردچوبه با استفاده از امواج فراصوت و مقایسه آن با روش کلاسیک (ماسراسیون)

بررسی ویژگی های عملکردی کورکومین در مقایسه با رنگ های متداول درسیستم های مدل غذایی (ماکارونی و روغن)

ساخت سنسور پلیمری حساس به یون سرب به منظور کاربرد آن در اندازه گیری سرب در شیر خام

تولید سبوس گندم اکسترودشده و کاربرد آن در غنی سازی نان سنگک و بربری

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved