بهینه‌سازی فرمولاسیون و تعیین زمان مناسب دورریزی روغن سرخ‌کردنی به منظور افزایش پایداری حرارتی آن (طول زمان استفاده روغن) در حین فرایند تولید و کاهش جذب روغن در محصول سرخ‌شده
در طی سرخ‌ کردن، روغن متحمل تغییرات فیزیکی و شیمیایی مختلفی شده و در آن طیف وسیعی از ترکیبات نامطلوب (از قبیل ترکیب سرطان زای آکریلامید) بوجود می‌آید که این موضوع می‌تواند بر کیفیت روغن و غذای سرخ‌شده اثرگذاشته و مشکلات تغذیه‌ای و تکنولوژیکی بوجود آورد. از سویی مصرف بالای چربی عامل مهمی در پیدایش چاقی و امراض قلبی و عروقی محسوب می‌شود. ضمن اینکه چربی‌های اکسید‌شده منابع بالقوه تولید رادیکال آزاد در بدن هستند. براین اساس رویکرد اصلی این پژوهش بهینه سازی فرمولاسیون و  تعیین زمان مناسب دورریزی روغن سرخ‌کردنی از طریق کنترل شاخص‌های‌کیفی بود. شایان ذکر است که تولید محصولی با میزان جذب روغن کمتر با حفظ کیفیت مطلوب از لحاظ سلامتی و اقتصادی  اهمیت بسزایی دارد.
دستاوردهای عمده طرح:
ثبت اختراع با عنوان روغن سرخ کردنی با پایداری حرارتی بالا
کسب رتبه برتر در جشنواره پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی، 1388
کسب رتبه دوم در جشنواره انتخاب طرح های فناورانه استان خراسان رضوی، 1388

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved