بررسی جامع آلاینده های شیمیایی شیر و فراورده های لبنی
شیر و فراورده‏های لبنی برای افزایش سلامتی مردم ضروری است و میزان مصرف آن به‏عنوان یکی از شاخص‏های مهم سلامت هر جامعه محسوب می‏شود. در میان غذاهای مختلفی که روزانه به مصرف تغذیه انسان می‏رسند، شیر یکی از مناسب ترین و متعادل‏ترین ترکیبات غذایی موجود می‏باشد و به همین دلیل آن را یک غذای کامل می‏نامند که مصرف آن به ویژه در بین گروه‏های سنی آسیب‏پذیر جامعه یعنی افراد در حال بلوغ و سالمند بسیار مهم است. در این طرح بررسی جامعی پیرامون آلاینده های شیمیایی شیر و فراورده های لبنی انجام شد.
دستاورد عمده طرح:
انتشار کتاب با عنوان آلاینده های شیمیایی شیر و فراورده های لبنی

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved