پروژه های تحقیقاتی انجام شده در زمینه فراورده­ های لبنی

تأثیر جایگزینی شیره خرما، ترکیبات پایدار کننده و مولد طعم ورنگ بر ویژگی‌های فیزیکو‌شیمیایی، رئولوژیکی و حسی ماست منجمد
تولید آزمایشگاهی کازئین هیدرولیزه به روش آنزیمی جهت استفاده در تهیه شیر خشک کودک
تولید بستنی ماستی سین‌بایوتیک بر پایه تکنیک ریزپوشانی ارگانیسم‌ پروبایوتیک
شناسایی و کنترل عوامل ایجاد کننده طعم و آرومای نامطلوب در محصول دوغ پاستوریزه
بررسی اثر ضد میکروبی گیاه کاکوتی بر برخی باکتریهای مولد فساد و بیماری‌زای مواد غذایی در محیط کشت و اثر آن در افزایش زمان نگهداری محصولات لبنی
بررسی آلودگی میکروبی بستنی‌های سنتی و صنعتی در سطح شهر مشهد و مقایسه آن در دو فصل تابستان و زمستان
تعیین مناسبترین روش مبارزه با باکتریوفاژها در فرآیند تولید صنعتی فراورده‌های لبنی تخمیری (ماست)

فراورده ­های غذایی رژیمی و عملگر|رنگ­ های خوراکی|فراورده ­های غذایی حجیم شده

 فراورده ­های لبنی|فراورده­ های غذایی سویا|کنترل آلاینده­ ها در مواد غذایی

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved