امکانات و تجهیزات آزمایشگاه­های تحقیقاتی و اکرودیته استاندارد

با توجه به پیشرفت روزافزون دستگاه‌های آزمایشگاهی و اهمیت سرعت و دقت در آنالیز، آزمایشگاه صنایع غذایی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با در اختیار داشتن فضای مناسب، کادری مجرب و فنـی و برخورداری از تجهـیزات تخصصی نظیر، بافت سنج (تکسچر آنالایزر)، هانتر لب، روتاری اواپراتور، سوکسله، کلدال، سانتریفیوژ، aw متر، اسپکتروفتومتر، حمام اولتراسونیک، الایزا، ویسکومتر، الکتروفورز، تیتراتور اتوماتیک، هدایت سنج، انواع آون خلاء و آون معمولی، رطوبت سنج، اینکوباتور معمولی و یخچالدار، دستگاه آنالیز شیر، ترازوی رطوبت سنج، ....... بخش­های فیزیکوشیمیایی مواد غذایی و آزمایشگاه میکروبیولوژی (اتاق استریلیزاسیون، اتاق آماده­ سازی و اتاق کشت)،  نه تنها در اکثر پروژه‌های تحقیقاتی پژوهشکده بلکه در سایر بخش­های دولتی و غیر دولتی نیز مشغول ارائه خدمات می‌باشد و  قادر است بسیاری از آزمایش­ های تخصصی در زمینه کنترل کیفیت مواد غذایی را انجام دهد.

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved