اهداف پژوهشکده

دستیابی به دانش فنی تولید محصولات جدید، ایمن و با کیفیت؛
تبدیل‌شدن به قطب تحقیقاتی کارآمد علوم و فناوری مواد غذایی در کشور؛
تاثیرگذاری در شبکه پژوهشی علوم و فناوری مواد غذایی در کشور؛
مشارکت در تدوین استانداردهای ملی مربوط به صنایع غذایی؛
پیشگامی در ارائه خدمات تخصصی و مشاوره به واحدهای تولیدی صنایع غذایی؛
انتشار مجلات و کتاب‌های تخصصی صنایع غذایی؛
برگزاری همایش­های ملی و بین المللی در حوزه صنعت غذا
همکاری با مراکز آموزش عالی در ارتقاء کیفی دروس تحصیلات تکمیلی و برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی پژوهش‌محور در زمینه‌های فرآوری مواد غذایی، افزودنی‌های غذایی و کیفیت و ایمنی مواد غذایی؛
ارائه آموزش‌های تخصصی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی مورد نیاز واحدهای صنایع غذایی.

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved