پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

برگزاری نشست مشترک مدیران پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی با نمایندگان و مدیران موسسه علوم و صنایع غذایی در خصوص همکاری در برگزاری همای

چهارشنبه ، 27 بهمن 1400

برگزاری

نشست مشترک مدیران پژوهشکده علوم و فناوری صنایع غذایی جهاددانشگاهی با نمایندگان موسسه کیفیت رضوی و اعضا هیات علمی موسسه علوم و صنایع غذایی در خصوص همکاری در برگزاری "همایش بین المللی غذای طیب" و تاسیس بنیاد طیب برگزار شد.در این جلسه که با حضورمدیران پژوهشکده و جناب  آقای دکتر زمانی (مدیر عامل موسسه کیفیت رضوی و عضو هیات علمی موسسه علوم و صنایع غذایی و دبیر اجرایی همایش بین المللی غذای طیب) و خانم دکتر رضوی زاده (عضو هیات علمی موسسه علوم و صنایع غذایی و دبیر علمی همایش بین المللی غذای طیب) برگزار شد، حضار در خصوص کم و کیف همکاری در برگزاری همایش بین المللی غذای طیب تبادل نظر کردند.