پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

بازدید دکتر فرشید دلجو،مدیر تأمین نهاده، بازاریابی و صادرات بنیاد برکت از فعالیتهای پژوهشی پژوهشکده علوم وفناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی

يک شنبه ، 10 مرداد 1400

بازدید

                                      لینک مشاهده تصاویر برنامه بازدید