پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA
لیست مقالات
شماره ردیف
عنوان مقاله
تاریخ چاپ
1
"Extraction of phenolic compounds from rhubarb roots (Rheum ribes) using high intensity ultrasound "
1396/06/15
2
"Nutritional and functional properties of extruded snacks enriched with Apple pomace-wheat flour "
1396/06/15
3
"Puffed Expanded Snack Prepare from Partially Defatted Almond "
1396/09/01
4
A review of research on the application of time-temperature indicator in inteligent packaging a novel food safety strategy
1396/01/01
5
An optimum pH reagent for Microbial Time-Temperature Indicator (MTTI) in intelligent packaging of milk
1396/06/15
6
Assessment and Monitoring of Saffron Microbiological criteria
1395/09/05
7
bioactive peptides as functional foods
1396/06/15
8
Challenges with saffron adulteration in Iran
1395/08/02
9
Chicken by-product gelatin: an alternative to halal gelatin
1396/09/22
10
Color and organoleptic properties of functional Nabat (rock candy) containing encapsulated crocin at different storage condition
1396/01/01
11
effect of baking condition on the quality of pasta containing natural color of curcumin
1395/01/01
12
effect of fat substitutes on the texture and sensory properties of low fat cream cheese
1397/06/02
13
effect of guar and xanthan on physicochemical properties and acceptance of reduced nsugar pomegranate pastille
1396/06/15
14
EFFECT OF INULIN ON PHYSICOCHEMICAL AND SENSORY PROPERTIES OF LOW-CALORIE SOUHAN DESSERT
1397/09/28
15
effect of sorbitol,xylitol and maltitol on the quality of sugar free cakes
1396/06/15
16
effect of suplements on cancer
1396/09/08
17
Effects of alkaline extraction method on physicochemical, nutritional and functional properties of quinoa protein isolate
1396/01/01
18
Effects of different extraction condition on the annatto dye yeild using response surface methodology
1396/01/01
19
Formulation of low fat Synbiotic flavored coating in order to production of functional extruded snack
1396/07/14
20
FUNCIONAL PROPERTIES OF EXTRUDED FIBER FROM FOOD PROCESSING BY-PRODUCTS
1396/07/25
21
Functional and microstructure properties of textured whole Soy bean
1396/06/15
22
functional bread formulation and its nutritive and sensory evaluation
1396/06/15
23
Functional liquid kashk based on native inulin and guar gum
1396/06/15
24
Functional Puffed Snack Based on Fiber Supplement (Sesame oil cake- wheat bran)
1396/09/01
25
Gelatin replacement using enzyme modified starch
1396/09/22
26
Health safety of food colorants: Challenges and opportunities
1396/06/15
27
Investigation of lycopene content (natural functional pigment) in two variety of watermelon : Mahboobi and Charlstongary
1396/01/01
28
Lycopene, a functional natural pigment in food industry
1396/01/01
29
Ohmic extraction of pectin from orange juice waste: electrical conductivity, energy efficiency and the pectin yield
1396/06/15
30
Optimization of enzymatic extraction of pectin from orange juice waste
1396/06/15
31
Optimization of low-fat cream cheese formulation using the response surface method
1397/06/02
32
production and properties of synbiotic ice cream using fibers from fruit wastes and lactobacillus cases LC-01
1396/06/15
33
Quinoa, a valuable source of protein in human diet
1278/10/11
34
Rheological properties of functional bread fortified with bean flour and date kernel fiber
1396/01/01
35
role of consumption of plant foods in preventing cancer
1396/09/08
36
silymarin prevents diabetes
1397/12/22
37
study the effect of sugar beet fiber and micro encapsulation on the viability of lactobacillus casei lc-01 in probiotic yogurt
1395/06/16
38
The comparison of the functional foods, food supplements and nutraceuticals: a concise review
1396/06/15
39
the effect of adding sorghum malt powder on reological properties of dough and quality and shelf life of gluten free molded based on potato flour
1396/06/15
40
THE EFFECTS OF SUGAR SUBSTITUTE AND INULIN AS FAT MIMETIC ON THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF SUGAR-FREE REDUCED-FAT DAIRY DESSERT
1397/09/28
41
use of bioactive peptides for cancer treatments
1396/08/09
42
آنزیم های غذایی: حلال یا حرام؟
1396/09/22
43
اتانول حلال در صنایع غذایی
1396/09/22
44
اثر پیش تیمار فراصوت و گرمایی بر مشخصات روغن ماهی استخراج شده از ضایعات
1396/06/15
45
اثر سطح تماس با دمای نگهداری بر پایداری اکسایشی گردو
1396/06/15
46
اثر شرايط فرايند اکستروژن بر ويژگيهاي بيوفيزيکي و ماکروساختار فراورده حجيم شده حاوي بادام-ذرت
1395/09/19
47
ارزيابي اثرات مهاركنندگي عصاره اتانولي Rheum palmatum علیه برخی ميكروارگانيسمهاي پاتوژن مواد غذايي در شرايط آزمايشگاهي
1395/06/01
48
ارزيابي ويژگي‌هاي تکنولوژيک و بيوفيزيک پودر نوشيدني فوري بر پایه آرد بافت داده شده بادام-ذرت
1395/12/09
49
ارزیابی اثر فعالیت آبی بر کیفیت مغز بادام زمینی طی نگهداری تسریع شده
1397/02/05
50
ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و قدرت رنگی بیکسین )رنگ طبیعی حاصل از دانه آناتو( در فرمولاسیون دراژه اسنک حجیم
1395/12/10
51
ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و قدرت رنگی بیکسین در فرمولاسیون دراژه اسنک حجیم
1395/12/01
52
ارزیابی مشخصات فیزیکوشیمیایی نسترن کوهی رشد یافته در برخی مناطق ایران
1397/02/05
53
ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه نسترن کوهی چند منطقه ایران
1397/02/11
54
استفاده از پپتیدهای زیست فعال در درمان سرطان
1396/09/08
55
استفاده از ژل آلوئه ورا به عنوان یک ترکیب فراسودمند
1396/01/01
56
اسید فیتیک و راه های کاهش آن
1395/08/13
57
اصلاح آنزیمی چربی ها و روغن های خوراکی با استفاده از آنزیم های لیپاز و فسفولیپاز
1397/02/11
58
اصلاح آنزیمی چربیها و روغنهای خوراکی با استفاده از آنزیمهای لیپاز و فسفولیپاز
1397/02/05
59
بررسي اثر ضدميكروبي عصاره متانولي گياه ريوند چيني به روش ديسك ديفيوژن و ميكرودايلوشن
1395/07/01
60
بررسي تاثير سطوح مختلف كنسانترهي پروتئيني آب پنير و نشاسته اصلاح شده ذرت بر ويژگيهاي شيميايي پنير موزارلاي كم چرب
1395/07/01
61
بررسي تاثير سطوح مختلف كنسانترهي پروتئيني آب پنير و نشاسته اصلاح شده ذرت بر ويژگيهاي فيزيكي پنير موزارلاي كم چرب
1395/07/01
62
بررسی اثر پارامترهای دمایی و رطوبتی فرایند اکستروژن بر حلالیت تشکیل ژل و ویژگي امولسیفایری کنسانتره پروتئین سویا
1395/05/28
63
بررسی اثر جایگزینی قند گیاه استویا با ساکارز بر روی خصوصیات ارگانولپتیکی نان شیر مال رژیمی
1396/07/20
64
بررسی اثر جایگزینی قند گیاه استویا با ساکارز بر روی خصوصیات ارگانولپتیکی نان شیر مال رژیمی
1396/07/20
65
بررسی اثر جایگزینی قند گیاه استویا و سوکرالوز با ساکارز بر روی خصوصیات ارگانولیپتیکی شیر نارگیل
1395/12/01
66
بررسی اثرمتغییر های دمایی و رطوبتی فرایند اکستروژن بر برخی خواص عملکردی و پارامترهای رنگ کنسانتره پروتئینهای سویا با هدف کاربرد در فراورده های آردی
1395/08/13
67
بررسی تاثیر افزودن پودر هسته انار و تغییر پارامترهای فرایند بر ویژگی¬های ظاهری اسنک¬های حجیم بر پایه ذرت با استفاده از روش پردازش تصویر
1397/02/05
68
بررسی فرایند اکستروژن بر ویژگی¬های حسی اسنک اکسترود شده حاوی آرد ذرت و هسته خرما
1397/02/05
69
بررسی فعالیت جذب رادیکال آزاد DPPH توسط عصاره انار
1396/09/08
70
بررسی ویژگی های بافتی نان شیر مال رژیمی حاوی استویا و اریتریتول
1396/07/20
71
بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه ژلاتین و نانو اکسید روی
1397/06/12
72
بسته بندی های نوین در حفظ میوه ها و سبزی های تازه برش خورده
1396/01/01
73
بهینه سازی تولید شیر طعم دار کم کالری با استفاده از استویا و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی
1395/12/01
74
بهینه سازی چند هدفه فرمولاسیون کره کدو حلوایی با استفاده از ژنتیک الگوریتم
1396/09/15
75
بهینه سازی شرایط استخراج رنگ خوراکی کلروفیل از شاتوت با استفاده از روش فراصوت
1395/07/27
76
بهینه سازی شرایط استخراج رنگ طبیعی کلروفیل از گیاه Alfalfa
1395/12/09
77
پیش بینی سرعت تشکیل محصولات اولیه و ثانویه اکسایش در گردو
1397/02/05
78
تأثیر رطوبت بر خصوصیات آرد سورگوم اکسترود شده
1395/08/13
79
تاثير تيمار اسيدي در توانايي مخمر ساكارومايسس سرويزيه جهت كاهش آفلاتوكسينM1 در ماست
1395/07/01
80
تاثير تيمار حرارتي در توانايي مخمر ساكارومايسس سرويزيه جهت كاهش آفلاتوكسينM1 در ماست
1395/07/01
81
تاثیر افزودن آرد سورگوم اکسترود شده بر خصوصيات رئولوژي و فیزیکی نان حجیم بر پایه گندم
1395/05/28
82
تاثیر سورفکتانت بر الئوژل موم کارنوبا و روغن کانولا به عنوان نیمه جامد با اسید چرب اشباع کم به عنوان جایگزین شورتنینگ
1397/09/28
83
جایگزین های چربی بر پایه کربوهیدرات برای محصولات پخت کم کالری
1396/06/15
84
خصوصیات عملکردی، سلامتی زایی و تغذیه ای هیدروکلوئید های خوراکی
1396/09/15
85
دماي نقطه چسبندگي راهکار مناسب در ارزيابي مدت زمان ماندگاري پودرهاي غذايي ,
1395/09/19
86
شیرین کننده های طبیعی بدون کالری: مواد افزودنی ارگانیک با پایه گیاهی
1395/12/01
87
قارچ‌های خوراکی به عنوان غذاهای فراسودمند ضدفشارخون
1395/12/01
88
مروري بر تاثير فرآيند اکستروژن بر ويژگي هاي آرد حبوبات
1395/08/13
89
مروری بر ترکیبات فراسودمند گیاه داروئی نسترن کوهی
1395/12/09
90
مروری بر جنبه های داروئی آلوئین موجود در گیاه آلوئه ورا
1395/12/09
91
مروری بر رنگ های طبیعی به عنوان غذادارو و بررسی ویژگی های فراسودمند آن ها
1397/02/11
92
مروری بر کاهش کالری با استفاده از جایگزینی استویا در شیرهای طعم دار
1395/12/01
93
مروری برترکیب شیمیایی و خواص تغذیه ای یولاف،تریتیکاله،چاودار
1395/08/09
94
مطالعه تاثیر جایگزینی آرد گندم با آرد یولاف و تریتیکاله بر خواص حسی و حجم مخصوص نان بربری به روش طرح مخلوط
1395/08/09
95
نسترن کوهی، منبعی غنی از ترکیبات پلی فنولی: مطالعه مقایسه ای
1397/02/11
96
نقش ویژگی ممانعت اکسیژن پوشش های خوراکی در ارتقای کیفیت محصولات
1396/06/15
97
کارايي رنگ طبیعي کورکومین در فرمولاسیون دراژه فراسودمند میان وعده حجیم
1395/12/09
98
کارايي رنگ طبیعی کورکومين در فرمولاسیون دراژه فراسودمند ميان وعده حجيم
1395/12/09
99
کارایی رنگ طبیعی کورکومین در فرمولاسیون دراژه فراسودمند میان وعده حجیم
1395/01/01
100
کاربرد بسته بندی اتمسفر اصلاح شده در افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت خرمای برحی
1395/01/01
101
کاهش میزان چربی شیر و محصولات لبنی: رئولوژی، پایداری و میزان مقبولیت محصول
1395/12/01
102
یک روش عملی برای فراوری روغن ماهی
1396/06/15