پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

معرفی پژوهشکده

  • استان خراسان یکی از مهمترین قطب‌های صنایع غذایی کشور است و پس از صنعت نساجی، صنعت غذا بزرگترین صنعت استان محسوب می‌شود. گستردگی حوزة فعالیت‌های این صنعت از یک سو و ضرورت رعایت استانداردها و ارتقاء کیف

اخبار و رویداد