برخی از پروژه‌های انجام شده گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی

بررسی آلودگی میکروبی بستنی‌های سنتی و صنعتی در سطح شهر مشهد و مقایسه آن در دو فصل تابستان و زمستان
مطالعه اثر ضد میکروبی گیاه کاکوتی بر برخی باکتریهای مولد فساد و بیماری‌زای مواد غذایی در محیط کشت و اثر آن در افزایش زمان نگهداری محصولات لبنی
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد رادیکالی گلبرگ زعفران
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد رادیکالی عصاره هسته زیتون
نظارت بر كیفیت مواد غذایی و خدمات طبخ غذای روزانه كاركنان شركت برق منطقه‌ای خراسان
تعیین مناسبترین روش مبارزه با باکتریوفاژها در فرآیند تولید صنعتی فرآورده‌های لبنی تخمیری (ماست)
شناسایی و کنترل عوامل ایجاد کننده طعم و آرومای نامطلوب در محصول دوغ پاستوریزه
بررسی مطالعاتی اجرای سیستم HACCP در صنایع لبنی
تعیین میزان باقیمانده دی‌اكسید گوگرد در انواع مهم كشمش تولیدی در استان خراسان رضوی
بررسی پتانسیل آلودگی به قارچ‌های مولد توکسین در انواع مهم کشمش تولیدی در استان خراسان رضوی با استفاده از محیط كشتهای اختصاصی
معرفی روشهای مولكولی PCR و RT-PCR به منظور بررسی پتانسیل آلودگی به قارچ‌های مولد اكراتوكسین در ارقام مختلف کشمش در استان خراسان رضوی
ارزیابی سطح آفلاتوکسین B1 در خوراک دام و تعیین میزان آلودگی آفلاتوکسین M1  در شیر گاوداریهای استان خراسان رضوی
بررسی جامع و معرفی آلایندههای موجود در شیر و فرآوردههای لبنی
بررسی روش‌های اندازه‌گیری آفلاتوكسینM1  در شیر به منظور معرفی روش‌های كارآمد (بیوسنسور)
کاربرد سیستمهای هوشمند جهت ارزیابی ریسكهای میکروبی در فرآیند تولید فراوردههای لبنی و مقایسه آن با برخی روشهای كلاسیك
بررسی اثر باکتری‌های آغازگر بر کاهش میزان آفلاتوکسین M1  در ماست
بررسی تاثیر باكتری‌های اسید لاكتیك و مخمر بر حذف آفلاتوكسینB1   از محیط كشت و خوراك دام
اندازه‌گیری کمی باقیمانده آلاینده‌ها و تعیین مخاطره‌آمیزترین آنها  در شیر پاستوریزه استان خراسان رضوی
جلوگیری از رشد و تولید سم قارچ‌های توكسین‌زا در خوراك دام به‌وسیله اسانس‌ها و عصاره‌های گیاهی

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved