گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی

کیفیت به معنای شناسائی ویژگی‌های یک فراورده به‌گونه‌ای که خواسته‌های مشتری را در سطح قابل قبول برآورده کند، تعبیر می‌شود . ایمنی عبارت از کنترل کلیه شرایط و معیارهایی است که در طی تولید، فرآوری، نگهداری، توزیع و آماده­ سازی غذا به منظور اطمینان از سلامتی، بی نقصی، مفید و کامل بودن آن برای مصرف انسانی، باید رعایت گردد. در همین راستا گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی از سال 1382 فعالیت‌ خود را در زمینه اجرای طرح‌های تحقیقاتی کاربردی با هدف ارتقاء سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی با همکاری واحدهای تولیدی، سازمان‌ها و ارگان‌های نظارتی مرتبط آغاز نموده است.

چشم انداز
گروه پژوهشی پیشرو در سطح ملی در زمینه افزایش کیفیت و سلامت مواد غذایی به ویژه شیر و فراورده‌های لبنی

محورهای فعالیت
توسعه، بهینه‌سازی و طراحی روش‌های پایش کیفیت و سلامت مواد غذایی در طول زنجیره تولید تا مصرف
شناسایی، نحوه کنترل و تعیین حد مجاز بقایای سموم، آلاینده‌ها و ترکیبات دارویی در مواد غذایی در طول زنجیره تولید تا مصرف
بررسی اثر عوامل بیولوژیکی، تکنولوژیکی و زیست‌محیطی بر کیفیت و سلامت مواد غذایی
استانداردسازی و سیستم‌های مدیریت کیفیت، بهداشت و تضمین ایمنی مواد غذایی

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved