شبکه برنامه علمی گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی

از آنجایی که شیر و فراورده‌های آن به عنوان یکی از سالم‌ترین و پرمصرف‌ترین فراورده‌های غذایی برای انسان به ویژه کودکان و نوجوانان و افراد سالخورده مطرح می‌باشد، توجه به جنبه‌های کیفی و سلامت این ماده غذایی با ارزش، ضروری و اجتناب ناپذیر است، لذا انجام پژوهش‌های مرتبط با این موضوع از مهمترین فعالیت‌های در دست اقدام این گروه می‌باشد. از بین خطرات فیزیکی، میکروبی و شیمیایی موجود در واحدهای تولید شیر و فراورده‌های لبنی، آلاینده‌های شیمیایی به دلیل پیچیدگی حذف و کنترل آن‌ها در اولویت بوده و بنابراین این گروه در برنامه میان مدت، رسالت اصلی خود را بر شناسایی سریع، کنترل و حذف این دسته از عوامل خطرزا قبل و بعد از ورود آن به شیر و فراورده‌های لبنی قرار داده­است. در این برنامه برخی آلاینده‌های مخاطره‌آمیز شیر و فراورده‌های لبنی از جمله آفلاتوکسین M1 ، فلزات سنگین نظیر سرب، جیوه و کادمیوم، بقایای آفت‌کش‌ها و بقایای ترکیبات دارویی مد نظر می­ باشد.

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved