گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی
فرآوری مواد غذایی، صنعتی مولد و راهبردی در ایجاد ارزش افزوده فراوردههای کشاورزی، کاهش ضایعات، هزینه‌های تولید و تنوع فراورده­ های غذایی می باشد. گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی، با هدف انجام پژوهش­ های کاربردی و کسب دانش فنی مورد نیاز صنعت غذا، در سال 1373 موافقت قطعی خود را اخذ نمود.

چشم­ انداز
گروه پژوهشی مرجع در سطح ملی در زمینه ی فرآوری مواد غذایی با استفاده از فناوری های نوین

محورهای اصلی فعالیت
بهینه‌سازی روش‌های فرآوری مواد غذایی به منظور کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری
طراحی روش‌های فرآوری مواد غذایی با استفاده از فناوری­ های نوین
استفاده از ریز و زیست‌فناوری در تولید و بسته‌بندی مواد غذایی
توسعه فراورده‌های نوین غذایی و ارائه راهکارهای فنی مهندسی صنایع غذایی

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved