گروه پژوهشی افزودنی­ های غذایی

افزودنی‌های غذایی از قبیل رنگ‌دهنده­ های طبیعی و مصنوعی، طعم‌دهنده‌ها، آنتی‌اکسیدان­ ها، ترکیبات ضدمیکروبی و ... ترکیبات مفیدی هستند که امروزه از آنها به منظور بهبود کیفیت، ‌ارتقاء ارزش تغذیه‌ای و رفع مشکلات تکنولوژیکی تولید مواد غذایی استفاده‌‌ می‌شود. نظر به اهمیت روزافزون این ترکیبات و مصرف بالای آنها در واحدهای صنعتی کشور، این گروه‌ پژوهشی  با هدف بهینه­ سازی مصرف افزودنی­ های غذایی و توسعه بهره برداری از منابع طبیعی و بومی فعالیت تحقیقاتی خود را از سال 1383 آغاز نموده است.

چشم­ انداز
گروه پژوهشی مرجع در سطح ملی با هدف کاربردی کردن فناوری تولید افزودنی­ های غذایی با منشاء طبیعی

محورهای اصلی فعالیت
استخراج و شناسایی مواد مؤثره از منابع طبیعی و کاربرد آنها به عنوان افزودنی­ های خوراکی
بررسی و بهبود روش­ های استفاده از افزودنی­ ها در مواد غذایی
بررسی برهم­کنش­ های افزودنی­ های خوراکی با مواد غذایی
بهینه­ سازی فرمولاسیون مواد غذایی با استفاده از افزودنی­ ها
سنتز افزودنی­ های خوراکی مورد استفاده در صنایع غذایی

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved