توانمندی­ های گروه پژوهشی افزودنی های غذایی

تجربه موفق در استخراج و تولید رنگ­های خوراکی با منشاء طبیعی و کاربرد  آنها در محصولات غذایی مختلف
ریزپوشانی افزودنی­های طبیعی با استفاده از تکنیک­های مختلف
افزایش زمان ماندگاری محصولات غذایی با استفاده از افزودنی­های مجاز خوراکی
تولید غذاهای رژیمی و عملگر با استفاده از افزودنی­های غذایی مختلف
بهینه­ سازی فرمولاسیون مواد غذایی
ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه افزودنی­های غذایی طبیعی به صنعت
ارائه دوره آموزشی و کارگاه­های تخصصی در زمینه استخراج، شناسایی و کاربرد افزودنی­های غذایی با منشاء طبیعی

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved