شبکه برنامه علمی گروه پژوهشی افزودنی­های غذایی

در حال حاضر زیان­ های ناشی از مصرف مواد افزودنی سنتزی کاملا شناخته شده و  نقش آنها در بروز انواع سرطان­ها و بیماری­ های مختلف به اثبات رسیده است. لذا یافتن افزودنی­های طبیعی و جایگزینی آنها با ترکیبات سنتزی از اولویت­های تحقیقاتی در حوزه صنایع غذایی می باشد. کشور ما غنی­ ترین منابع گیاهی را از نظر مقدار و تنوع در سطح جهان دارا می­باشد که خود پتانسیل بسیار مناسبی جهت تولید افزودنی­های طبیعی غذایی به شمار می رود. یکی از مهمترین افزودنی­های طبیعی، رنگ دهنده­ های غذایی می باشند که با توجه به تعدد مراکز تولیدی و زیرمجموعه آنها، نبود واحدهای تولید کننده رنگ طبیعی در کشور، بالا بودن قیمت رنگ­های طبیعی وارداتی و به موازات آن خروج ارز فراوان از این طریق، همچنین محدودیت­های اعمال شده از سوی اداره استاندارد و نظارت بر مواد غذایی در کاربرد رنگ های مصنوعی در صنایع غذایی، موضوع "تولید رنگ­های خوراکی با منشاء طبیعی"  سرلوحه فعالیت­های تحقیقاتی میان مدت این گروه قرار گرفته است.

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved