پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

Mashhad iFood Exhibition

دوشنبه ، 16 مهر 1397

Mashhad

Food science and technology was presented in Mashhad iFood Exhibition.